Știri

Importanţa transpunerii noilor reglementări europene în domeniul contabilităţii şi auditului în legislaţia naţională

La 27 noiembrie 2014, Ministerul Finanţelor în parteneriat cu Centrul pentru Reforma Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale a organizat masa rotundă cu genericul „Noile reglementări europene în domeniul contabilităţii şi auditului şi necesitatea transpunerii acestora în legislaţia naţională”. Evenimentul face parte din seria de activităţi desfăşurate în cadrul programului regional STAREP al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare orientat spre crearea unui mediu transparent de politici şi cadru instituţional efectiv pentru raportarea corporativă în ţările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene. La eveniment au participat reprezentanţii autorităţilor publice, mediului academic şi profesional din domeniul contabilităţii şi auditului, unde a fost prezentată o privire de ansamblu asupra celor mai importante directive europene şi regulamente, ce reglementează domeniul contabilităţii şi auditului, şi anume: Directiva privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, Directiva privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, Regulamentul (CE) nr.1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, precum şi Regulamentul (UE) nr.537/2014 din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public. Andrei Busuioc, specialist superior în managementul financiar al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale, a explicat necesitatea şi modalitatea transpunerii prevederilor acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, reieşind din prevederile şi termenii stabiliţi de Acordul de Asociere Moldova – Uniunea Europeană. Totodată, participanţii au adresat întrebări relevante precum şi au expus opinii şi comentarii, referitor la asigurarea eficientă şi calitativă a procesului de transpunere a prevederilor Directivelor UE în domeniul contabilităţii, raportării financiare şi a auditului în legislaţia naţională. Reprezentanţii Băncii Mondiale au asigurat, că evenimente similare vor avea loc în continuare cu scopul de a susţine Republica Moldova în procesul implementării Acordului de Asociere MD-UE şi edificării unui cadru normativ adecvat. Notă: STAREP este un program de consolidare a raportării financiare corporative în ţările Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina, care contribuie la consilidarea auditului şi sistemelor de raportare financiară corporativă şi la sporirea capacităţii instituţiilor locale de implementare a acestor cadre în mod efectiv.

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1440 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2014 11:13

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Contabilitate | audit | Banca Mondială | Uniunea Europeană

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon