25
04 2018
5563

Impozit pe venitul persoanelor fizice: moştenirea

Peroanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător mai au la dispoziţie opt zile pentru a depune Declarației privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice. Noi continuăm oferirea răspunsurilor la întrebările adresate de către contribuabili. Apare oare la moștenitor obligația de stingere a datoriei fiscale la impozitul pe venit a persoanei decedate la primirea moștenirii? Conform prevederilor art. 1432 alin. (1) din Codul civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moștenirea) către succesorii săi. Potrivit art. 1444 alin. (1) din Codul civil, patrimoniul succesoral include atât drepturile patrimoniale (activul succesoral), cât și obligațiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moștenirea le avea la momentul decesului. Totodată, art. 1446 din Codul civil prevede că în patrimoniul succesoral nu se includ drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă caracter personal şi care pot aparține doar celui ce a lăsat moştenirea şi nici drepturile şi obligaţiile, prevăzute de contract sau de lege, care sunt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care încetează la decesul lui. Art. 17 din Codul fiscal stabilește că veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale moştenitorului după acceptarea succesiunii. Potrivit art. 20 lit. i) din Codul fiscal, pentru moștenitor – rezident al Republicii Moldova, patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Totodată, conform pct.75 al Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15) din anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 102 din 3 iulie 2017, contribuabilul semnează declaraţia şi indică data prezentării acesteia. Primirea declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ştampila cu antet şi prin semnătura funcţionarului care a primit declaraţia. Astfel, obligația de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit revine fiecărui contribuabil personal și nu poate fi transmisă prin moștenire sau imputată moștenitorilor. Prin urmare, obligațiile fiscale ale persoanei decedate, calculate în Declarația privind impozitul pe venit (Forma CET 15), nu pot fi determinate, deoarece persoana respectivă nu mai există ca subiect de drept.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.