21
04 2017
956

În anul 2016 au fost aprobate 38 rapoarte de audit

Curtea de Conturi a Republicii Moldova și-a prezentat Raportul de activitate al instituției pe anul 2016, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit datelor prezentate de Președintele Curții de Conturi, Veaceslav Untilă, în anul 2016 Curtea de Conturi a aprobat 38 de rapoarte, fiind auditate 575 de entități. Din numărul total al misiunilor de audit, 3 au fost efectuate la solicitarea Parlamentului și comisiilor parlamentare, iar 8 – urmare a angajamentelor internaționale și matricelor de politici. De asemenea, în perioada raportată s-a atestat o ușoară descreștere a numărului rapoartelor de audit, însă numărul entităților verificate este de 1,6 ori mai mare decât în anul 2014. În vara anului 2016 a fost desemnată o nouă componență a Curții de Conturi, care și-a asumat angajamentele în vederea consolidării și modernizării instituționale, precum și dezvoltării în continuare a auditului public extern în conformitate cu bunele practici și cu standardele internaționale de audit. În aceste condiții au fost întreprinse măsuri determinante privind organizarea instituțională a Curții de Conturi, cele mai importante fiind Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, Planul de dezvoltare strategică 2016-2020, structura organizatorică adaptată la noile obiective pentru realizarea dezideratului Corecți în abordări, Credibili în acțiuni, a menționat Președintele Curții de Conturi. Potrivit Raportului, în anul 2016, Curtea de Conturi și-a axat acțiunile de audit, preponderent, asupra unui șir de acțiuni strategice, precum exercițiul bugetar al autorităților publice, auditarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor medicale de stat, administrarea patrimoniului și veniturilor publice, salarizare, educație, justiție, securitatea frontierei de stat etc. Misiunile de audit realizate pe parcursul perioadei de raportare au relevat abateri și nereguli atât în gestionarea fondurilor publice, inclusiv a patrimoniului public, cât și în raportarea financiară, valoarea lor însumând circa 20,8 mld. lei. În vederea înlăturării neregulilor atestate și îmbunătățirii gestiunii financiare a fondurilor publice, Curtea de Conturi a înaintat, pe parcursul perioadei de raportare, 1379 de cerințe și recomandări al căror termen de executare începe, în mare parte, din a doua jumătate a anului 2017 sau în anul 2018, a afirmat Președintele Curții de Conturi. Conform Raportului, cele mai grave nereguli constate în perioada de referință țin de administrarea impozitelor și taxelor, a fondurilor necontabilizate în procesul investițional, patrimoniul bunurilor neînregistrate în evidența contabilă. La finele misiunilor de audit, în baza probelor accumulate, au fost formulate 26 de concluzii referitor la conformitatea gestionării fondurilor publice, inclusiv a patrimoniului public, precum și la respectarea criteriilor de performanță, fiind exprimate 16 opinii asupra situațiilor financiare/de conformitate. Menționăm că, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016, pentru finanțarea Curții de Conturi de la componenta de bază a bugetului de stat au fost preconizate circa 28 mil. lei, pe parcursul anului fiind executate 27,6 mil. lei, sau 98,5%. Analiza cheltuielilor Curții pe anul 2016 denotă că acestea au fost repartizate preponderent pentru retribuirea muncii personalului, achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, toate însumând 74,3% din totalul cheltuielilor precizate. La capitolul cheltuielilor ce țin de plata serviciilor necesare pentru desfășurarea activității Curții se denotă precizarea acestora în cuantum de 3,57 mil. lei, fiind executate în sumă de 3,42 mil. lei, sau 12,2%. La capitolul active nefinanciare au fost precizate mijloace financiare în mărime de 1,88 mil. lei, executate fiind 1,79 mil. lei, sau 6,4% din limita totalului cheltuielilor precizate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.