10
01 2017
2462

În anul 2017 cuantumul pensiei minime pentru vârstă va fi modificat

În Legea privind sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998 au fost operate câteva modificări ce țin de cuantumul pensiei minime. Conform prevederilor art.12 , cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va fi echivalent cuantumului venitului lunar minim garantat stabilit prin lege. De asemenea o altă modificare se referă la cuantumul pensiei minime de dizabilitate. Astfel, cuantumul pensiei respective constituie, în cazul unei dizabilități severe, 75% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege, iar în cazul unei dizabilități accentuate, 70% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege. Potrivit modificărilor, în cazul unei dizabilități medii, cuantumul va reprezenta 50% din cuantumul venitului lunar minim garantat. Totodată, în cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decît cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele bugetului de stat. Noile prevederi privind pensia minimă vor intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2017. Legea privind pensiile de asigurări sociale în redacție nouă a fost publicată în Monitorul Oficial al RM. Detalii vezi aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.