04
04 2019
700

În anul 2018 ANTA a eliberat mai multe acte permisive

Pe parcursul anului 2018, prin intermediul Ghișeului unic al Agenției Naționale Transport Auto, au fost eliberate 161 513 de acte permisive și certificate, în creștere față de numărul de acte eliberate în anul 2017, când au fost eliberate 154 678 acte. Datele sunt indicate în Raportul privind activitatea Autorității administrative ”Agenția Națională Transport Auto” pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial din 29 martie curent. Potrivit raportului, anul trecut ANTA a realizat venituri în sumă de 61,1 mil. lei, acestea fiind formate din mijloacele financiare acumulate din plățile pentru eliberarea autorizațiilor, cartelelor tahografice, ecusoanelor și rapoartelor de inspecție tehnică periodică și a certificatelor de competență profesională. Astfel, în comparație cu anul 2017, veniturile Agenției au scăzut cu 5,9%. În același timp, cheltuielile ANTA în anul 2018 constituie 51,4 mil. lei. În raport se mai menționează că, în anul 2018, a fost efectuat schimbul de autorizații în baza acordurilor de colaborare interguvernamentale cu 38 de state. Totodată, ANTA a obținut contingente suplimentare de autorizații pentru Ucraina, Belarus, Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Uzbekistan în număr de 37200 unități, cu 16720 mai multe comparativ cu anul 2017. De asemenea, în anul 2018 au fost revizuite, actualizate și plasate pe portalul serviciilor publice 29 de servicii prestate de Agenție și elaborate pașapoarte pentru 12 acte permisive eliberate de ANTA. În același timp, a fost implementat mecanismul de depunere și recepționare a cererilor de acte permisive eliberate de Agenție prin intermediul Sistemului informațional unic pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive. Totodată a fost creată resursa informațională de înregistrare și evidență privind atestarea de competență profesională a conducătorilor auto și implementat mecanismul de depunere și repartizare a autorizațiilor multilaterale CEMT prin intermediul portalului e-Autorizație transport. În raport se mai menționează că ANTA a efectuat modificări la 288 de rute/curse raionale, fiind deschise 88 rute și închise 53. Totodată, a eliberat 12 autorizații de activitate a stațiilor de inspecție periodică, 155 de notificări pentru desfășurarea activității de autoservice, 3 autorizații pentru activitatea de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.