21
07 2020
552

În anul 2019 deficitul bugetar a constituit 54,4% față de nivelul prevăzut

Raportul privind executarea bugetului de stat în anul 2019 a fost aprobat de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 20 iulie 2020. Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că, politica bugetar–fiscală în anul 2019 a fost direcționată pentru facilitarea creşterii economice sustenabile, pentru crearea unui cadru eficient de lărgire a bazei de impozitare, consolidarea administrării fiscale, alocarea resurselor necesare pentru programe de importanță vitală și anume cheltuieli în domeniile social și al educației și cheltuieli ce stimulează creșterea economică: „Au fost depuse eforturi pentru consolidarea relațiilor cu partenerii externi, permițând astfel mizarea în continuare pe sprijinul financiar al acestora pentru implementarea proiectelor strategice și reformelor demarate pentru asigurarea dezvoltării economice și bunăstării societății”.
 

Potrivit raportului, veniturile  bugetului de stat au fost acumulate în sumă de 39,9679 mld. lei, cu 675,0 mil. lei sau cu 1,7% sub nivelul prevăzut. Ponderea veniturilor bugetului de stat în bugetul public național a constituit 63,5% și ca pondere în PIB – 19,0%. Comparativ cu anul 2018, veniturile bugetului de stat au fost în creștere cu 3 miliarde 535,2 milioane lei sau cu 9,7 la sută.

 

Încasările din impozite și taxe au fost realizate în sumă de 36,4172 mld. lei sau la nivel de 98,3% din prevederi, iar la granturile externe au fost executate în sumă de 1,54 mld. lei,  fiind executate la nivel de 85,9% din prevederi anuale.

 

Cheltuielile bugetului de stat au constituit 43,0739 mld. lei, cu 3,2723 mld. lei sau cu 7,1% sub nivelul prevederilor anuale. Totodată, e de menționat, că documentele de plată prezentate pe parcursul anului în trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor au fost achitate integral.

 

Din volumul de 3,2723 mld. lei a cheltuielilor neexecutate, 1,0185 mld. lei se atribuie proiectelor finanțate din surse externe. Cauzele principale ale valorificării reduse a resurselor externe de către unitățile de implementare a proiectelor finanțate din surse externe se referă la neîndeplinirea în termen a precondițiilor de debursare prevăzute în contractele de împrumut/grant, precum și procedurile îndelungate de implementare a activităților în cadrul proiectelor.

 

Din cheltuielile bugetului de stat realizate în anul 2019, circa 46,4% reprezintă cheltuielile pentru programe şi servicii finanţate de la bugetul de stat, iar 53,6% reprezintă transferurile către alte bugete.

 

În anul 2019 de la bugetul de stat au fost finanțate 57 de obiecte de investiții, dintre care 9 au fost finalizate și date în exploatare (33,4 mil.lei).

Deficitul bugetului de stat în anul 2019 a înregistrat suma de 3,106 mld. lei, ce reprezintă 54,4% față de nivelul prevăzut în sumă de 5,7033 mld. lei. Ca pondere în PIB, acesta a constituit 1,5%. Din suma totală a deficitului, proiectelor finanțate din surse externe le revine un deficit de 1,2472 mld. lei sau 40,1%. Deficitul mai mic, comparativ cu cel prevăzut, este cauzat de executarea scăzută a cheltuielilor, în special în cadrul proiectelor finanțate din surse externe.

 

Datoria de stat s-a încadrat în limitele prevăzute de Legea bugetară anuală. Soldul datoriei de stat exprimat în lei, la situația din 31 decembrie 2019 a constituit 52,4943 mld. lei și s-a majorat, comparativ cu situația de la finele anului 2018, fiind influențat atât de majorarea soldului datoriei de stat externe cu 372,2 mil. lei, cât și de majorarea soldului datoriei de stat interne cu 109,6 milioane lei. Ponderea datoriei de stat în PIB, la situația din 31 decembrie 2019 a constituit 25,0%, fiind cu 2 puncte procentuale mai mică comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2018.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.