22
08 2020
610

În Republica Moldova va fi creată o agenție ce se va ocupa cu dezvoltarea activităților dedicate tineretului

În Monitorul Oficial de ieri, 21 august, a fost publicată Hotărârea nr. 598 din 12.08.2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret.

 

Agenția este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, constituită în scopul formării și perfecționării continue a cadrelor, programelor, activităților și a serviciilor din domeniul tineretului, precum și în scopul implementării, acreditării, monitorizării și al evaluării acestora.

 

Agenția va avea ca misiuni : dezvoltarea metodologiilor pentru implementarea politicilor și a programelor naționale din domeniul de tineret,  organizarea și coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a serviciilor pentru tineri prestate de centrele de tineret și instituțiile de lucru cu tinerii, asigurarea realizarea studiilor și cercetărilor, precum și colectarea și analiza datelor statistice din domeniul de tineret, participarea la elaborarea cadrului normativ în domeniu și la armonizarea acestuia cu practicile europene și internaționale etc.

 

Instituția va fi condusă de un director, numit de către ministrul educației, culturii și cercetării.

 

Mijloacele financiare ale Agenției vor fi formate din mijloacele financiare alocate anual din bugetul de stat, resursele proiectelor finanțate din surse externe, venituri colectate, precum și alte surse ce nu contravin legislației Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.