13
08 2018
814

În trei luni platforma de interoperabilitate a sistemelor informaționale de stat va fi funcțională

Peste trei luni, autoritățile și instituțiile publice vor face schimbul de date prin intermediul unei platforme de interoperabilitate. Legea ce prevede implementarea cadrului guvernamental de interoperabilitate a sistemelor informaționale de stat, prin crearea bazei juridico-normative pentru utilizarea platformei de către toate entitățile din sectorul public a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 august curent. Potrivit documentului, prevederile intră în vigoare la trei luni după publicare. Astfel, conectarea participanților la platforma de interoperabilitate se va efectua în baza deciziei autorității competente, cu respectarea obligatorie a cerințelor tehnice și de securitate. Cheltuielile ce țin de modificările în sistemele informaționale ale participanților, aferente procesului de conectare la platforma de interoperabilitate, vor fi suportate de fiecare în parte. Reamintim că pilotarea platformei de interoperabilitate a început în 2014. Ea a fost lansată în calitate de soluție tehnică ce asigură schimbul de date dintre sistemele informaționale – proprietate a statului și găzduită pe platforma tehnologică guvernamentală comună – Mcloud. În urma pilotării s-a constatat că, sub aspect tehnic, platforma de interoperabilitate este pe deplin funcțională. Legea prevede că Guvernul urmează să stabilească atribuțiile și responsabilitățile participanților la schimbul de date, modul și procedura de conectare, de refuz de conectare, de utilizare și de suspendare a utilizării platformei de interoperabilitate, precum și modul de deconectare de la platformă, procedura de monitorizare și control al utilizării platformei. Este de menționat că schimbul de date între participanții publici - instituții și autorități publice, persoane juridice fondate sau gestionate de o autoritate publică, - va fi gratuit, iar schimbul de date pentru participanții persoane juridice de drept privat va avea loc în bază contractuală. Pentru asigurarea securității și confidențialității la realizarea schimbului de date, precum și la accesarea informației cu accesibilitate limitată, platforma de interoperabilitate oferă posibilitatea transportării datelor în formă criptată. Criptarea și decriptarea datelor vor fi asigurate de către furnizorul de date și, respectiv, consumatorul de date. Participanții la schimbul de date sunt obligați să informeze autoritatea competentă despre vulnerabilitățile și incidentele de securitate în utilizarea platformei de interoperabilitate imediat sau în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul depistării acestora. Documentul mai reglementează responsabilitatea fiecărei părți implicate în proces. Astfel, participanții la schimbul de date sunt obligați să asigure în mod constant resursele necesare - umane, financiare, tehnologice, precum și să întreprindă toate măsurile recomandate de autoritatea competentă pentru asigurarea conectării și continuității schimbului de date. Participanții la schimbul de date și deținătorul platformei de interoperabilitate poartă răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală pentru încălcarea prevederilor legii. Pe de altă parte, furnizorul de date nu poartă răspundere pentru modul în care sunt utilizate datele de către consumatorul de date. Platforma de interoperabilitate are ca scop facilitarea schimbului electronic de date, în timp real, între autoritățile administrației publice. Implementarea acesteia va duce la îmbunătăţirea calităţii şi preciziei datelor, diminuarea timpului și a duratei prestării serviciilor, posibilitatea accesării datelor în timp real, automatizarea proceselor în cursul prestării serviciilor publice etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.