04
01 2016
1887

Începînd cu 1 ianuarie 2016 se aplică bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 pînă la moment nu a fost adoptată. Conform art. 57 alin. (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Preşedintele CNAS Maria Borta a emis Ordinul nr.306-A din 29.12.2015 “Cu privire la aplicarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu pe anul 2016”. Bugetul provizoriu a fost format şi se execută în corespundere cu prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 nr. 73 din 12.04.2015 cu modificările ulterioare. Valabilitatea bugetului provizoriu va înceta odată cu punerea în aplicare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Ordinul CNAS nr. 306-A din 29.12.15 cu privire la aplicarea bugetului asigurărilor sociale destat provizoriu pe anul 2016 Anexa 1: Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului asigurărilorsociale de stat provizoriu pentru anul 2016 Anexa 2: Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de statprovizoriu pentru anul 2016 Notă informativă la bugetulasigurărilor sociale de stat provizoriu pe anul 2016 Anexă la nota informativă: Sinteza bugetului asigurărilor sociale de statprovizoriu la venituri şi cheltuieli pe anul 2016via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.