20
01 2020
1539

Închiderea anului 2019: aspecte fiscale și contabile

Pentru anul 2019, entitățile economice vor întocmi 3 seturi de situații financiare: prescurtate, simplificate și complete, după cum prevede Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. Prezentarea situațiilor financiare, precum și alte aspecte importante au fost discutate în cadrul seminarului intitulat „Închiderea anului 2019: aspecte fiscale și contabile” organizat de Tx &A Co ATA Consult, care a avut loc la 18 ianuarie curent. După cum a explicat șeful Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerul Finanțelor, Lidia Foalea, entitățile micro, care reprezintă circa 94% din numărul total al întreprinderilor înregistrate în țara noastră, întocmesc situații financiare prescurtate. Totodată, acestea au dreptul să întocmească și situații financiare simplificate și complete. La rândul lor, entitățile mici întocmesc situaţii financiare simplificate, entitățile mijlocii și entitățile mari - situaţii financiare complete, iar entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare conform IFRS. În același timp, entitățile mijlocii și mari vor publica situațiile financiare pe pagina web oficială. De asemenea, Lidia Foalea a reamintit că entitățile mijlocii, entitățile mari și cele de interes public întocmesc și prezintă anual, împreună cu situațiile financiare, raportul conducerii. Acesta conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților întreprinderii și prezintă o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate. Totodată, speakerul s-a referit și la conținutul notei explicative a situațiilor financiare individuale, care este stabilit în art. 22 al Legii nr. 287. Astfel, nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sunt incluse în situaţiile financiare. Volumul, structura şi forma de prezentare a acesteia se stabilesc individual de entitate, în funcție de organizare, domeniul/profilul de activitate, de necesităţile informaţionale proprii. În același timp, Lidia Foalea a amintit participanților că, potrivit art. 32 din Legea nr. 287, situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public, precum și situațiile financiare consolidate ale grupurilor sunt supuse auditului obligatoriu. Un alt subiect discutat în cadrul seminarului a vizat principalele modificări operate în legislația fiscală privind TVA și accize pentru anul 2020. Astfel, după cum a menționat șeful-adjunct al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor SFS, Igor Lazari, un nou obiect de impozitare cu TVA este livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător, fără deținerea formei organizatorico-juridice în RM în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Încă o modificare vizează achitarea TVA la procurarea proprietății subiecților declarați în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității. Astfel, subiecții impozabili în acest caz sunt persoanele juridice și fizice, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor TVA, care practică activitate de întreprinzător și procură de pe teritoriul RM proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori TVA declarate în proces de insolvabilitate. O altă noutate a anului 2020 este abrogarea Registrului general electronic al facturilor fiscale. De asemenea, în cadrul seminarului participanții au avut ocazia să afle mai multe detalii despre reținerea la sursa de plată a impozitului pe venit, auditul statutar obligatoriu, precum și despre particularitățile calculării și achitării contribuțiilor sociale și a primelor medicale. Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partenerul informațional al evenimentului. În acest context, directorul Publicației, Rodica Musteața-Staci, a vorbit participanților despre oportunitatea de a deveni cititori ai publicației pentru a cunoaște poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat și pentru obținerea informației actuale din domenii precum contabilitate, audit, fiscalitate etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.