04
06 2019
3267

Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă în cazul producerii unui accident de muncă

Persoana fizică a fost angajată prin contract individual de muncă la 1 martie 2018, iar la 15 septembrie 2018 a suferit un accident de muncă. Angajatul a prezentat un certificat medical pentru 45 zile calendaristice. La data producerii riscului asigurat, stagiul de cotizare a persoanei a constituit doar 6 luni. Are persoana dată dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul asigurat este mai mic de 9 luni, în ce mărime şi pentru care perioadă poate fi achitată indemnizaţia respectivă? Conform prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756 (în continuare – Legea nr. 756), asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe principiul asumării riscului profesional de către persoanele ce beneficiază de rezultatul muncii prestate, pe principiul contributivităţii obligatorii şi pe alte principii ale sistemului public de asigurări sociale obligatorii. În alin. (5) din acelaşi articol este stabilit că, asigurător pentru accidente de muncă şi boli profesionale este Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS) şi structurile teritoriale ale acesteia. Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 756, în mod obligatoriu sunt asiguraţi pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi se denumesc asiguraţi:
a) cetăţenii RM, cetăţenii străini şi
apatrizii care desfăşoară activitate pe teritoriul Moldovei, în bază de
contract individual de muncă, încheiat cu un angajator din RM;

b) cetăţenii RM, care desfăşoară activitate
în străinătate, în baza dispoziţiei legale a unui angajator din RM;

c) persoanele care desfăşoară activitate în
funcţii elective sau sunt numite în autorităţile publice, pe durata mandatului,
ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale persoanelor
prevăzute la lit. a).
Totodată, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 756 stabileşte că angajatorul are obligaţia să realizeze fiecărui salariat asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale din momentul încheierii contractului individual de muncă. Din cele menționate supra rezultă, că dreptul la indemnizații de asigurare în cazul producerii accidentelor de muncă și bolilor profesionale nu este condiționat de durata stagiului de cotizare. În ceea ce priveşte mărimea şi durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitatea de muncă cauzate de un accident de muncă, art. 14 din Legea nr. 756 stabileşte următoarele:
Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă constituie 100% din
salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni lunii în care
s-a produs accidentul de muncă, sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională (al.(2));
Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se plătește pentru zilele lucrătoare din
primele 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare de
muncă, de către angajator, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi – de către
structurile teritoriale ale CNAS din mijloacele Fondului de asigurare pentru
accidente de muncă și boli profesionale (al.(3));
Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și condițiile
de acordare a acesteia sunt stabilite în art. 14 alin. (4) – (7) din Legea
nr.756. Astfel, durate de acordare a indemnizației pentru incapacitate
temporară de muncă este de până 180 de zile, în intervalul de un an, și se
calculează din prima zi de concediu medical (alin. (4));
În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale și profesionale a
asiguratului, medicul curant din instituția medicală, stabilită conform
prevederilor art. 12 din Legea nr.756, poate propune conform legislației
prelungirea concediului medica peste 180 de zile, dar nu mai mult decât
30 zile (alin.(5));
Medicul expert al asiguratorului decide, după caz, prelungirea concediului medical
pentru continuarea programului de recuperare cu menținerea dreptului la
indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, reluarea activității
la același loc de muncă sau la un alt loc de muncă, ori propune, în modul
stabilit de legislație, încadrarea într-un grad de dezabilitate (alin. (6)).
Prin urmare, în situația examinată în întrebare, indemnizația se va achita pentru întreaga perioadă de incapacitate temporară de muncă în cuantum de 100% din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni lunii înainte de producerea accidentului de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.