15
09 2014
901

Informaţie operativă privind executarea BASS în perioada de 8 luni ale anului 2014

În perioada de 8 luni ale anului 2014, planul stabilit în sumă de 8041,1 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 99,9%, sau în sumă de 8030,0 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 5335,9 mil. lei, ce reprezintă executarea planului la nivel de 99,9%. Faţă de indicatorul respectiv, a anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 370,2 mil. lei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2690,6 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:

  • 1107,8 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 453,8 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale.
  • 1110,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 3,5 mil. lei.

În perioada de 8 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 7836,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 98,4%. Creşterea cheltuielilor în 8 luni ale anului curent faţă de aceiaşi perioadă a anului 2013 a constituit 790,7 mil. lei.

Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada de 8 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 193,1 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2014 a constituit 271,9 mil. lei.

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.