Știri

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 4 luni ale anului 2014

În perioada de 4 luni ale anului 2014, planul stabilit în sumă de 3971,3 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 99,1%, sau în sumă de 3937,2 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 2483,5 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 98,7%. Faţă de indicatorul respectiv, a anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 143,9 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1451,9 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care:
  • 586,4 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 183,1 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale.
  • 675,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 1,8 mil. lei. În perioada de 4 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 3876,4 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,3%. Creşterea cheltuielilor în 4 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 a constituit 478,8 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada de 4 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 60,8 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2014 a constituit 139,7 mil. lei.

via www.cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1635 vizualizări

Data publicării:

15 Mai /2014 16:52

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon