17
10 2014
787

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 9 luni ale anului 2014

În perioada de 9 luni ale anului 2014, planul stabilit în sumă de 9000,7 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 100,3%, sau în sumă de 9029,6 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 6018,0 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 100,5%. Faţă de indicatorul respectiv, a anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 447,9 mil. lei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3007,6 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care:
  • 1243,4 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 555,2 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
  • 1176,4 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
  • Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 4,0 mil. lei.

În perioada de 9 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 8865,9 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,2%. Creşterea cheltuielilor în 9 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 a constituit 954,4 mil. lei.

Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

În perioada de 9 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 163,7 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 octombrie 2014 a constituit 242,6 mil. lei.

via cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.