28
09 2021
148

Infrastructura și dezvoltarea regională în următoarea perioadă

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a inclus în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 recomandările părților interesate în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale și propune repetat proiectul pentru consultări publice.
 
Astfel, în domeniul comunicațiilor obiectivul major este dezvoltarea infrastructurii de comunicații pentru a asigura accesibilitatea, calitatea și fiabilitatea serviciilor digitale, cu majorarea accesului la internet la puncte fixe de la 73% la 77% din numărul gospodăriilor, reducerea cu cel puțin 30% a tarifului  maxim pentru utilizatorii serviciului de roaming care călătoresc în statele Parteneriatului Estic și a tarifelor la roaming pentru cel puțin o țară din UE etc.

 

În domeniul transportului planul prevede creșterea traficului feroviar de mărfuri către sfârșitul anului 2022 cu 51% față de anul 2020 (cu 5,4% față de anul 2019), sporirea nivelului de siguranță a zborurilor prin crearea cadrului normativ și regulatoriu racordat la standardele și regulamentele internaționale, majorarea cu 5% a volumului de mărfuri transportate pe cale rutieră. Totodată, cu 7% va spori lungimea drumurilor naționale îmbunătățite și transferate la categoria de drumuri în stare bună și foarte bună (de la 2400 km la 2820 km), care, la rândul lor, reprezintă circa 50% din totalul drumurilor naționale de 5902 km.

 

În domeniul construcțiilor autoritățile planifică aprobarea Planului Național de amenajare a teritoriului, simplificarea procedurilor de eliberare a actelor permisive în executarea lucrărilor de construcție și reducerea numărului acestora de la 21 la 9 pentru a spori atractivitatea investițională, precum și creșterea calității administrării fondului locativ multietajat prin crearea asociațiilor în condominiu de la 30% la 40%.

 

Pentru crearea unui sector energetic eficient, durabil și competitiv care să asigure securitatea aprovizionării cu energie a țării, planul prevede acțiuni ce țin de: diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu energie electrică și cu gaze naturale a Republicii Moldova, reabilitarea energetică a 12% din suprafața încălzită a clădirilor publice și sporirea ponderii resurselor regenerabile în consumul final de energie electrică de 4% către anul 2022. Totodată, un indicator în acest sens este majorarea în anul viitor cu 1% a numărului de consumatori finali racordaţi la reţelele de gaze naturale, precum și a localităților conectate la aceste rețelele.

 

Pentru dezvoltarea regională se planifică sporirea calității infrastructurii la nivel național (conform Raportului Competitivității Globale) de la 66 % în 2019 până la 68% în 2022, majorarea PIB-ului produs în afara mun. Chișinău de la 42% (2020) la 44 % în 2022, dar și creșterea ratei de conectare a populației la rețeaua publică de alimentare cu apă de la 72% în 2020 până la 75% în 2022 și cea de conectare la rețeaua publică de canalizare – de la 33% în 2020 până la 37% în 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.