22
03 2019
713

Înregistrarea agenților de asigurare. Proiectul Regulamentului

Agenții de asigurare și agenții bancassurance au dreptul de a desfășura activitatea de intermediere în asigurări sau reasigurări doar după înregistrarea acestora de către autoritatea de supraveghere în Registrul agenților respectivi. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune spre consultare proiectul Regulamentului cu privire la Registrul agențiilor de asigurare și agenților bancassurance, care stabilește condițiile, termenele, modul și procedura de înregistrare în Registrul ce va fi deținut de CNPF. Documentul indică expres lista actelor, care urmează a fi prezentate de către agentul de asigurare – persoana fizică, agentul de asigurare – persoană juridică și agentul de asigurare bancassurance. Taxele pentru examinarea cererilor privind înregistrarea în Registru a agenților de asigurare/agenților bancassurance, precum și cea pentru eliberarea confirmării aferente, se stabilesc în bugetul CNPF și se achită la data depunerii cererii. Acestea sunt nerambursabile. Notă: Potrivit Legii cu privire la asigurări, agentul bancassurance este bancă comercială, asociaţie de economii şi împrumut, organizație de microfinanțare sau persoană juridică care practică activitatea de leasing, care, în baza mandatului acordat de asigurător, este în drept să încheie, în numele şi din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terţii conform condiţiilor stipulate în contractul de mandate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.