15
05 2018
2147

Instituţia bancară va restitui banii sustraşi din contul clientului

La 06 decembrie 2012, cetăţeanul R. s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva BC "E.” S.A., intervenient accesoriu M., privind repararea prejudiciului material. În motivarea cererii, R. a indicat că a încheiat cu BC ,,E.” SA contractul de cont curent. La 16 noiembrie 2010 s-a adresat cu cerere de ridicare a numerarului din contul menționat, însă a fost informat că nu i se poate elibera suma solicitată pe motivul insuficienței surselor financiare din cont, în care a fost depusă suma de 97360 euro, fapt ce i-a trezit suspiciuni, determinându-l să se adreseze cu o plângere privind sustragerea sumelor bănești. Prin ordonanţa ofițerului de urmărire penală din cadrul CPS Centru a fost dispusă efectuarea expertizei grafologice și tehnice a documentelor, în rezultatul căreia s-a constatat că în ordinele de eliberare a numerarului de pe contul ce aparţinea R. semnătura nu a fost executată de către acesta. La 16 noiembrie 2011 DGUP a CCCEC a emis ordonanța privind începerea urmăririi penale în privința M., angajată a băncii, care activa în calitate de operator la ghișeul principal al filialei BC ,,E.” SA, pe faptul însușirii ilegale a mijloacelor bănești din conturile bancare ale deponenților. Reclamantul R. a solicitat încasarea din contul BC ,,E.” SA în beneficiul său a prejudiciului material în sumă de 145145 euro și a cheltuielilor de judecată în sumă de 25 mii lei cu titlu de taxă de stat achitată la depunerea acţiunii. Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău cererea de chemare în judecată depusă de către R. a fost admisă integral, fiind dispusă încasarea din contul BC ,,E.” SA în beneficiul lui R. a prejudiciului efectiv cauzat și a sumei taxei de stat achitată la depunerea acţiunii. Invocând netemeinicia și ilegalitatea hotărârii primei instanțe, BC ,,E.” SA a depus cererea de apel, solicitând casarea actului judecătoresc contestat, cu pronunțarea unei noi hotărâri, prin care cererea de chemare în judecată înaintată de către R. să fie respinsă ca fiind neîntemeiată. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău a fost admis apelul declarat de către BC ,,E.” SA, fiind modificată hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău în sensul micşorării cuantumului prejudiciului material dispus spre încasare de la suma de 145145 euro până la suma de 97360 euro, în rest, hotărârile primei instanţe au fost menţinute. La 16 ianuarie 2018 BC ,,E.” SA a declarat recurs, solicitând ca cererea de chemare în judecată înaintată de către R. să fie respinsă ca fiind neîntemeiată. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a considerat recursul inadmisibil pe motiv că este declarativ şi nu justifică afirmaţia de ilegalitate a deciziei instanţei de apel. Astfel, BC „E.” SA urmează să-i achite R. prejudiciu în sumă de 97 360 euro sau suma echivalentă în lei conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul executării hotărârii și taxa de stat în sumă de 25 000 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.