25
02 2015
1227

Instruirea formatorilor din cadrul APL privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de planificare bugetară

În scopul asigurării implementării reformelor în domeniul finanţelor publice, în perioada 23 februarie - 6 martie curent, Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea cu privire la noua clasificaţie bugetară şi noua metodologie de planificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi care urmează a fi aplicate începînd cu ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018. Scopul cursului în cauză este instruirea unui grup de circa 70 de persoane din cadrul direcţiilor finanţe ale UAT (cîte 2 persoane responsabile de elaborarea bugetului din fiecare raion/municipiu/unitate teritorială autonomă) în calitate de formatori. Participanţii vor fi instruiţi şi în vederea aplicării noului sistem informaţional de management financiar (SIMF). Ulterior persoanele instruite urmează să disemineze cunoştinţele în cadrul autorităţilor publice locale şi să asigure instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din cadrul autorităţilor publice de nivelul întîi. Cursul de instruire se va realiza în două cicluri, cu durata de cinci zile fiecare, şi se va desfăşura în sala de instruire a Ministerului Finanţelor de pe str. Puşkin, nr.44. Totodată remarcăm, că acest curs de instruire face parte dintr-un program mai amplu de instruiri al Ministerului Finanţelor, care a demarat în anul 2012 şi va continua pînă la finele anului 2015.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.