02
03 2018
653

Interoperabilitatea organului cadastral cu alte instituţii de stat

Certificatul înregistrării de stat în Registrul bunurilor imobile sau decizia de înregistrare nu se va prezenta în cazul în care informaţia poate fi extrasă independent de către registrator din registrele şi sistemele informaţionale de stat. De asemenea, solicitantul nu va mai prezenta registratorului certificatul organelor de înregistrare a actelor de stare civilă privind schimbarea numelui sau prenumelui, în cazul necorespunderii datelor din actul de identitate a persoanei cu cele din documentele ce confirmă naşterea, transmiterea sau stingerea dreptului, dacă informaţia data poate fi extrasă din registrele menționate. Aceste prevederi, care vin să reducă setul de acte prezentate în cazul înregistrării de stat a bunurilor imobile, sunt incluse în Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, publicat în Monitorul Oficial din 28 februarie curent. Ordinul respectiv prevede mai multe precizări ce țin de întreprinderile responsabile de anumite proceduri, excepții de la norma legală, contractele de societate civilă etc. Astfel, Registrul bunurilor imobile se va ţine de către oficiul cadastral teritorial din raza sa de activitate, stabilită de Agenția Servicii Publice, anterior fiind stabilită de Agenția Relații Funciare. Documentul mai prevede că pentru radierea notării contractului de societate, ca rezultat al rezilierii unilaterale a contractului, cererea se va depune de către toţi participanţii la societatea civilă, cu excepţia cazului când contractul prevede expres că cererea poate fi depusă de către unul din participanţi. Suplimentar, se va verifica dacă din clauzele contractului de societate civilă derivă asupra cărui bun urmează a fi efectuată înscrierea - teren, construcţie, încăpere izolată, cerinţa de înregistrare a construcţiei ca bun viitor, cine dintre participanţii care reprezintă societatea în raport cu terţii are dreptul de a încheia contracte de investiţie. O altă modificare se referă la procesele-verbale de transmitere silită a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite de către executorul judecătoresc, care vor fi substituite cu deciziile instanţei de judecată privind confirmarea încheierilor executorului judecătoresc de transmitere a bunurilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.