16
08 2017
894

Investiții în agricultură în sumă de peste $ 23 mil

Legea pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD), precum și Decretul Președintelui privind promulgarea Legii respective au fost publicate în Monitorul Oficial din 11 august curent. Bugetul total al Acordului constituie $23,7 mil., din care 18,2 mil. reprezintă creditul acordat de IFAD, iar restul surselor financiare va constitui grant nerambursabil. Creditul se va acorda pentru o perioadă de 25 ani, perioada de grație 5 ani, rata dobânzii fixă de 1,25%. Scopul Acordului constă în îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova și reducerea nivelului sărăciei. Se așteaptă ca în urma implementării acestui Acord afacerile din domeniul agriculturii să fie mai durabile și mai competitive, iar veniturile fermierilor și a întreprinderilor agricole să sporească. De asemenea, rezultate aşteptate sunt: • Majorarea productivității și producției globale la nivel de fermă agricolă • Reducerea costurilor de producere și resturilor vegetale prin extinderea proceselor mecanizate în agricultură, cum ar fi drumuri, rețele de apă etc. • Creșterea defalcărilor la bugetele locale ca rezultat al majorării volumului veniturilor şi, respectiv, a taxelor achitate de agenții economici rurali. Documentul prevede construirea a 24 reţele de aprovizionare cu apă pentru irigare pentru 75 de producători agricoli, reabilitarea a 12 segmente de drum pentru facilitarea accesului agricultorilor la zonele de producere, de care vor beneficia 50 întreprinderi şi peste 1200 familii din 12 sate. Se prevede că aproximativ 420 de fermieri vor beneficia de granturi pentru realizarea măsurilor de îmbunătăţire a rezilienţei la schimbările climatice, iar de credite în condiţii preferenţiale - peste 450 de micro-antreprenori, 150 de tineri antreprenori şi cel puţin 20 de întreprinderi mici și mijlocii. Potrivit Legii, Acordul va avea un impact pozitiv asupra mediului ambiant, urmând a fi plantate sau reabilitate 200 ha de fâșii forestiere, 200 ha de terenuri înierbate etc. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va fi responsabil de implementarea proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.