06
08 2018
747

Investițiile în active imobilizate, în creștere

Investiţiile în active imobilizate efectuate în economia națională în anul 2017 au constituit 23498,3 mil. lei, fiind în creştere cu 3,5% faţă de anul 2016, informează Biroul Naţional de Statistică. Potrivit datelor, pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2017 s-a diminuat volumul investițiilor la clădirile rezidențiale cu 4,4%, iar la clădirile nerezidenţiale – cu 5,1%. Pe de altă parte, s-au înregistrat creşteri la construcţiile inginereşti cu 14,0%, la mijloacele de transport – cu 7,5%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 5,2%, cărora le-a revenit cea mai mare pondere în totalul investițiilor, cu 32,0%. Datele mai indică că pentru relizarea procesului investițional au fost utilizate preponderent mjloacele proprii ale investitorului, care au însumat 15356,3 mil. lei, ceea ce constituie 65,4% din volumul total al investițiilor realizate. Comparativ cu anul precedent acest indicator s-a diminuat cu 1,2%. Sursele din bugetul de stat şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale îndreptate spre dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale au însumat 2741,7 mil. lei, în creștere cu 42,3% faţă de anul precedent. Cât privește investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate, cele mai mari investiții sunt realizate de sectorul privat. Agenţii economici din acest sector au valorificat 11655,9 mil. lei investiţii, fiind în creştere cu 3,8% faţă de anul precedent. Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică a constituit 30,0% în volumul total al investiţiilor realizate. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 20,0% din investiţiile efectuate în total pe ţară. Distribuţia investiţiilor pe regiuni de dezvoltare arată că 62,0% din totalul investiţiilor au fost realizate de către întreprinderile şi organizaţiile înregistrate în municipiul Chişinău, care în anul 2017 au valorificat 14559,3 mil. lei. Comparativ cu anul 2016, acest volum s-a micșorat cu 4,3%. Totodată, în anul 2017 se constată creştere a investiţiilor în active imobilizate realizate de către întreprinderile înregistrate în regiunea Nord – cu 4,1%, în regiunea Centru – cu 32,3%, în regiunea Sud – cu 23,0% şi UTA Găgăuzia – 33,9%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.