15
11 2017
1996

Investițiile străine directe: date, probleme, facilități

În anul 2015, volumul investițiilor străine directe în Republica Moldova au constituit $3,54 mld., în creștere cu 15% față de valoarea înregistrată la finele anului 2014, potrivit studiului „Stimularea și menținerea investițiilor private” privind Impactul Economic al ISD în Moldova, elaborat de către Echipa Economică Germană (GET Moldova) în cooperare cu Biroul Național de Statistică și prezentat în cadrul ședinței Grupului de lucru 3 a Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. Cele mai atractive sectoare pentru investitori sunt activitatea financiară, industria prelucrătoare, comerțul, transporturile și telecomunicațiile, industria energetică etc. Cei mai mari investitori în țara noastră sunt Uniunea Europeană, Rusia și SUA. Totodată, sporesc investițiile din țări precum Suedia, Spania, România, Germania. Raportul mai indică că 7% dintre companiile înregistate în țara noastră sunt cu capital străin. În agricultură investițiile sunt mici. De ce? Reprezentanții sectorului agroindustrial au menționat că este nevoie de un studiu suplimentar prin care să se identifice principalele probleme și bariere din domeniul agroindustrial, care cauzează lipsa investițiilor în acest domeniu. Republica Moldova este, până la urmă, o țară agrară, mulți oameni sunt antrenați la lucrări agricole, dar, după cum am văzut din informațiile prezentate, doar 1% din investiții sunt pentru agricultură. Cred că este necesar un studiu complex pentru a determina care sunt impedimentele ce-i stopează pe investitori. Noi avem produse cu valoare adăugată, produsele agricole au contribuit la majorarea exporturilor, dar domeniul nu este atractiv pentru investitori, au menționat reprezentanți ai sectorului agricol. În acest context, experții germani au informat că în timpul efectuării studiului au identificat câteva probleme, printre care – lipsa sistemelor de irigare, legislația imperfectă, mai ales la capitolul funciar, lipsa muncitorilor calificați, precum și nedorința oamenilor de a munci în acest sector. Avem lacune legislative care stopează investițiile În cadrul discuțiilor s-a menționat că investitorii străini se confruntă cu probleme ce țin de obținerea permiselor de ședere, legată de rapoartele statistice și financiare elaborate de Biroul Național de Statistică, care se prezintă trimestrial. Astfel, dacă un investitor străin a făcut investiția pentru țara noastră astăzi, el trebuie să aștepte trei luni până la obținerea informației respective pentru a o prezenta Biroului Migrație și Azil. Legea a fost modificată, dar sunt anumite neconcordanțe și aspect tehnice, pe care urmează să le soluționăm în timpul apropiat, împreună cu Biroul Național de Statistică, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Ministerul Economiei și Infrastructurii. Cunoaștem că Biroul Național de Statistică are niște reglementări speciale, de care nu s-au ținut cont, a menționat reprezentantul Biroului Migrație și Azil, propunând, în acest caz, eliberarea unor rapoarte preliminare. Banca Națională a Moldovei a propus, în acest sens, ca în calitate de document confirmativ să fie acceptată o notă de la banca comercială. Banca Națională colectează rapoate despre fiecare tranzacție efectuată – un raport statistic lunar, adică are un termen mai scurt decât cel eliberat de BNS și s-ar putea, eventual, legaliza la nivel legislativ, pentru ca investitorul să nu aștepte 3 luni până la eliberarea respectivului raport, obţinând actul în termeni rezonabili, a specificat reprezentantul BNM. În cadrul discuțiilor s-a mai menționat că tot mai mulți agenți economici străini ies din economia tenebră, datorită faptului că se creează condiții mai bune pentru a activa legal în țara noastră. Raportul integral privind Impactul Economic al ISD în Moldova va fi făcut public în cadrul unei conferințe de presă. Notă: De la momentul efectuării studiului, legislaţia naţională a fost modificată şi multe impedimente, constrângeri şi bariere, care existau în anul 2015, au fost eliminate. În creştere permanentă sunt investiţiile efectuate în Zonele Economice Libere din Moldova. Cu toate acestea, investitorii încă sunt rezervaţi să efectueze investiţii pe termen lung în ţara noastră, iar cauzele necesită un studiu actualizat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.