03
07 2019
1042

ISM: abateri de la prevederile legii din domeniul raporturilor de muncă

În primele cinci luni ale anului curent, inspectorii de muncă au efectuat 675 controale la unități cu un număr de 36094 salariaţi. În sectorul public au fost efectuate 263 controale și 412 – în sectorul privat. Din numărul total de controale, 489 constituie controale planificate şi 186 – inopinate, potrivit informației publicate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Astfel, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost consemnate 3918 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Totodată, de la începutul anului 2019 au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea a 856 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate: • 58% conțin întrebări cu privire de salarizare; • 16% semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului; • 6% sesizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; • 5% constituie problemele ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; • 4% semnalizează munca nedeclarată; • câte 3% sesizează încălcări la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; • 1% constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă. De asemenea, au fost examinate 403 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. În același timp, pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” au fost întreprinse 24 controale inopinate la 12 agenți economici și 12 angajatori-persoane fizice, în cadrul cărora au fost depistate 36 persoane care activau fără forme legale de angajare, dintre care 5 femei. Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a muncii „la negru” au fost desfășurate 10 controale, inclusiv 4 inopinate, în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, 4 controale în comun cu reprezentanții subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor din educație și alte 10 controale – în baza sesizării Inspectoratului de poliție.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.