11
06 2021
341

ISM: rezultatele controalelor efectuate în primele cinci luni

Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 895 controale la unități cu un număr de 51,8 mii salariaţi, inclusiv 771 în domeniul raporturilor de muncă, 107 – securității și sănătății în muncă și 17 – mixte. Conform datelor recent publicate de ISM pentru primele cinci luni ale anului curent, din numărul total de controale 681 au fost planificate (218 – în sectorul public, 463 – în sectorul privat) şi 214 inopinate (74 – în sectorul public, 140 – în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 270 controale (preponderent în sectorul public), iar 625 – din oficiu.
 
Ca rezultat al acțiunilor de inspecție întreprinse au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 5904 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 5066 în domeniul raporturilor de muncă și 838 – în domeniul securității și sănătății în muncă.
 
Monitorizarea modului şi termenelor de achitare a salariilor în cadrul a 155 controale (65 planificate și 90 inopinate) a permis depistarea restanţelor la plata salariilor și altor plăți în sumă de 31,43 mil. lei față de 2551 angajați. În acest sens, inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabilite termene de lichidare a restanţelor salariale.
 
Totodată, pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, inspectorii au încheiat 22 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Urmare acțiunilor întreprinse, salariaților le-au fost achitate plăți restante în sumă de circa 4,1 mil. lei.
 
Pe parcursul primelor cinci luni din anul curent, la 10 angajatori persoane juridice și 14 angajatori persoane fizice au fost depistate 46 persoane ce activau fără forme legale de angajare, dintre care cinci minori, fiind întocmite 23 procese-verbale cu privire la contravenţie, care, de asemenea, au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. În perioada de referință au fost repuse în drepturi 3 persoane, cu legalizarea raporturilor de muncă.
 
Conform datelor oferite ISM, în ianuarie-mai au fost examinate 65 petiții, care au semnalizat munca nedeclarată, pe motivul că angajații activau fără forme legale de angajare. În urma examinării petițiilor, faptele invocate în 59 de cazuri nu s-au confirmat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.