09
07 2021
183

ISO 37001: Sisteme de management anti-mită

Pentru a sprijini organizațiile să stabilească, implementeze, mențină și să îmbunătățească continuu un program de conformare anti-mită a fost elaborat Standardul ISO 37001 „Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare” – primul standard internațional din domeniu, care include o serie de măsuri de monitorizare și control ce reprezintă, de fapt, o generalizare a bunelor practici din acest domeniu la nivel mondial.

 

Standardul ISO 37001 urmează a fi implementat în țara noastră în cadrul a circa 30 de autorități de control până în anul 2023. În acest context, prin Decizia Prim-ministrului nr.30/2020, a fost creat Grupul de lucru privind implementarea standardului, al cărui activitate este asigurată de Consiliul Economic. La momentul actual Grupul de lucru este la etapa elaborării documentelor necesare punerii în aplicare a Standardului, invitând părțile interesate să vină cu propuneri privind îmbunătățirea procesului de aplicare a standardului.

 

Astfel, pentru implementarea Standardului, cu suportul proiectului PNUD „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, a fost elaborat conceptul privind implementarea ISO 37001, care va spori capacitățile Consiliului Economic de asigurare a conformării uniforme cu cerințele anti-mită a organelor cu funcții de control și emitente de acte permisive. Conceptul a fost prezentat astăzi în cadrul unei ședințe a Consiliului Economic.

 

Totodată, a fost elaborat și Planul de acțiuni pentru implementarea ISO 37001 în cadrul organelor cu funcții de control și emitente de acte permisive, care conține următoarele 9 măsuri:

  • Elaborarea Conceptului privind implementarea ISO 37001 în cadrul organelor cu funcții de control și emitente de acte permisive
  • Gruparea organizațiilor vizate pentru stabilirea priorității de implementare
  • Planificarea individuală a implementării ISO 37001 de către organele cu funcții de control și emitente de acte permisive
  • Identificarea surselor de finanțare a implementării ISO 37001 în organele cu funcții de control și emitente de acte permisive
  • Contractarea finanțatorilor
  • Implementarea și certificarea sistemelor de management anti-mită de către organele cu funcții de control și emitente de acte permisive
  • Monitorizarea implementării planurilor individuale de implementare a ISO 37001 de către organele cu funcții de control și emitente de acte permisive
  • Monitorizarea mentenanței sistemelor de management anti-mită certificate în organizații
  • Monitorizarea impactului implementării și menținerii sistemelor de management anti-mită în cadrul organelor cu funcții de control și emitente de acte permisive asupra părților interesate de activitatea acestor organizații (inclusiv în baza indicatorilor de performanță).

După cum s-a menționat în cadrul evenimentului, Standardul reprezintă o oportunitate bună pentru a contribui la eficientizarea și responsabilizarea instituțiilor publice. Totodată, se recomandă ca aceste acțiuni să fie combinate cu principiile bunei guvernări, pentru ca costurile de implementare să fie cât mai reduse pentru agenții economici.

 

Potrivit expertului PNUD, Inga Varvariuc, beneficiile implementării sistemului de management anti-mită ar fi: contribuirea la combaterea mitei; creșterea încrederii părților interesate în organizație și a reputației acesteia; asigurarea părților interesate că organizația urmărește în mod activ bunele practici recunoscute și acceptate la nivel internațional pentru a preveni mita; protejarea organizației, a activelor acesteia și a personalului de efectele mitei, demonstrarea conformării cu cerințele legale etc. În acest context, participanți la discuții au menționat că un avantaj ar fi și creșterea nivelului de satisfacție a consumatorilor, iar ca indicator a fost propus numărul de sesizări/petiții privind serviciile acordate de autorități.

 

Ca recomandări pentru implementarea sistemului de management anti-mită expertul a menționat: identificarea persoanei sau a echipei responsabile de implementarea sistemului de management anti-mită; delegarea atribuțiilor către funcția de conformare anti-mită; instruirea personalului pe cerințele standardului ISO 37001; evaluarea documentelor interne pentru stabilirea gradului actual de conformare cu cerințele Standardului; elaborarea procedurilor specifice sistemului de management anti-mită, ajustarea documentelor interne existente pentru conformarea cu cerințele acestuia și identificarea organismelor de evaluare a conformității.

 
Totodată, potrivit Conceptului privind implementarea ISO 37001, Standardul nu implică elaborarea numeroaselor documente interne pentru organizațiile vizate, ținând cont de faptul că o bună parte dintre cerințe sunt deja acoperite de documentele acestor organizații.

 

După implementare, autoritățile vizate vor fi certificate pentru corespunderea rigorilor standardului anti-mită de către experți independenți acreditați, care ulterior vor verifica (periodic) conformarea în vederea păstrării valabilității certificatului.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.