04
05 2018
854

La 1000 locuitori în Moldova revin 121 pedepse aplicate

Biroul Național de Statistică a făcut publice datele privind contravenţiile constatate pentru anul 2017, dar şi sumele achitate de persoanele fizice şi juridice pentru diferite încălcări. Astfel, conform BNS, în anul trecut au fost constatate 450,4 mii contravenţii, cu 32,9 mii mai mult comparativ cu anul 2016. Pentru majoritatea cazurilor constatate au fost aplicate pedepse 95,1%). Din numărul total al hotărârilor adoptate, 5,6 mii (1,3%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. În medie, la 1000 locuitori revin 121 pedepse aplicate. Cele mai frecvente încălcări înregistrate au fost: Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră De cele mai dese ori au fost aplicate sancţiuni pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, care au alcătuit 68,7 mii cazuri, fiind în creștere cu 65,5% față de anul precedent. Pentru exces de viteză au fost aplicate sancțiuni în proporție de 19,1%, înregistrând o creștere cu 32,9% față de anul 2016, iar pentru încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier în proporție de 15,4%. Pentru părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier au fost aplicate 607 sancțiuni cu privare de anumite drepturi (cu 29,1% mai mult faţă de anul precedent), iar în 36 cazuri s-a aplicat arestul contravenţional. Pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate au fost trase la răspundere 1,4 mii persoane comparativ cu 2,4 mii persoane în anul 2016. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost aplicate 53,5 mii pedepse. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții este amenda (99,4%), dar a fost aplicată și confiscarea (0,5%), ridicarea contraechivalentă a obiectului (0,1%). În această categorie, predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător, fiind aplicate amenzi în 13,9 mii cazuri, cu 39,0% mai mult comparativ cu anul precedent. Pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale au fost aplicate amenzi în 8,2 mii cazuri (de 2,6 ori mai mult comparativ cu anul 2016). Amenzile privind încălcarea legislaţiei şi a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală constituie 11,9% din totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, încălcarea regulilor privind vinieta – 11,1 % și încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale – 9,6%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control constituie 7,9% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea normelor de calculare și de plată a contribuțiilor sociale de stat obligatorii și pentru încălcarea regulilor vamale, câte 5,8% și respectiv 5,0%. Ordinea și securitatea publică Contravenţiile care atentează la ordinea şi securitatea publică constituie 52,7 mii cazuri, inclusiv în cazul a 51,9 mii cazuri au fost aplicate pedepse. Comparativ cu anul 2016, această categorie de contravenţii s-a micșorat cu 8,3%. Pentru aceste încălcări preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate și 5 cazuri de privare de anumite drepturi și 14 cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității. Pedepsele cel mai des sunt aplicate pentru huliganism nu prea grav (49,6%), pentru consum de băuturi alcoolice şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice (29,3%), tulburarea liniştii (14,0%), încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor (2,8%) şi încălcarea termenului de înregistrare a armei sau prelungirea permisului de deţinere (1,7%) etc. Plasarea pe piață și consumul produselor din tutun Contravenţiile ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică au constituit 23,2 mii, inclusiv în cazul a 20,4 mii a fost aplicată pedeapsa. Amenda a fost aplicată în proporție de 91,7%, dar și 1285 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității și 159 cazuri de arest contravențional. În această categorie, predomină pedepsele aplicate pentru încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (39,1%), încălcările ce ţin de vătămarea integrității corporale (36,3%), procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau alte substanțe psihotrope ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului -7,7%. Injuria adusă în public Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit circa 20,0 mii cazuri de contravenţii constatate, inclusiv 18,7 mii cazuri cu aplicare de pedepse (cu 8,8% mai puțin comparativ cu anul 2016). Dintre acestea, 15,9 mii (85,0%) sunt pedepse pentru injuria adusă în public, iar neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului constituie 12,9%. Şi în cazul acestei categorii de contravenții, preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate şi 154 cazuri de aplicare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii, 13 cazuri de arest contravențional și 8 avertizări. Gradul de încasare a amenzilor aplicate la nivel de țară este sub 45 la sută În anul 2017, suma amenzilor aplicate a constituit 289,3 milioane lei (de 1,5 ori mai mult faţă de anul precedent). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate numai 128,0 milioane lei sau 44,2%. Amenzile din domeniul circulației rutiere au un nivel mai mare de încasare Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă de la o categorie de contravenţii la alta. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate este înregistrată în domeniul circulației rutiere -49,6%, în cazul contravențiilor ce atentează la regimul de transporturi - 48,1% și în domeniul agricol și sanitar-veterinar – 47,1%, iar cea mai mică în domeniul comunicațiilor electronice, poștale și al tehnologiei informației – 21,3% și cele care afectează activitatea autorităților publice – 22,0%.

via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.