23
08 2019
336

Laureații Premiului național pentru anul 2019

În „Monitorul oficial” din 23 august curent, a fost publicată lista persoanelor cărora, prin decizia Guvernului, le-a fost decernat Premiul național pentru anul 2019. Laureați ai premiului sunt Alexei Sainciuc, pictor și grafician de carte, pentru opera artistică, originalitate și contribuție de excepție la cultivarea valorilor estetice noilor generații prin intermediul artei vizuale; Alexandra Conunova-Dumortier, violonistă, pentru performanța interpretativă în arta muzicală violonistică universală și promovarea imaginii Republicii Moldova în lume. Premiul va mai fi oferit lui Gheorghe Urschi, actor, regizor, scriitor, pentru Opera Omnia, Galinei Lupașcu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Nadejdei Mihnea, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Larisei Andronic, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, Svetlanei Smerea, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, pentru activitatea de cercetare și inovare în domeniul sporirii productivității și rezistenței plantelor de cultură prin biotehnologii moderne și convenționale. Valentin Butnaru, prozator, dramaturg, va primi premiul pentru abordarea artistică originală și contribuția la dezvoltarea domeniului teatral în Republica Moldova; Tatiana Țîbuleac, scriitoare, - pentru valoarea estetică deosebită a operei literare și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan european; Iurii Canașin, sculptor, profesor universitar, - pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea artei sculpturii în Republica Moldova și promovarea valorilor universale. Premiile date se oferă în baza Hotărârii Guvernului nr. 681 din 09.12.1991 cu privire la Premiile de Stat al Republicii Moldova în domeniul științei, tehnicii şi producției. Ele se decernează anual, în scopul stimulării muncii creatoare a savanților, inginerilor, muncitorilor, țăranilor, altor specialiști şi lucrători ai economiei naționale. Inițial au fost instituite 10 premii în domeniul științei, tehnicii şi producției, inclusiv: 5 - pentru realizări remarcabile în domeniul științei umanistice, naturale şi exacte, cuceririle de vârf ale tehnicii, elaborarea materialelor şi tehnologiilor noi, care ar corespunde standardelor mondiale, crearea unor soiuri şi hibrizi de culturi agricole animale şi păsări, inclusiv unul pentru realizări în domeniul științelor economice; 2 - pentru cele mai reușite manuale, destinate instituțiilor de învățământ de toate tipurile; 3 - pentru elaborarea şi aplicarea în producție pe scară largă a metodelor, materialelor şi tehnologiilor noi. Valoarea Premiului de stat constituie 100 mii lei și se oferă din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.