20
01 2017
3745

Legea bugetului 2017. Intervin modificări

Ministerul Finanțelor a elaborat și propus spre consultare un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016. Conform proiectului, se propune majorarea cu circa 358,9 mil.lei atât partea de venituri, cât și cea a cheltuielilor din bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat pentru anul 2017, aprobat cu venituri în sumă de 32839162,2 mii lei, conform modificării, va constitui 33225042,2 mii lei. Cheltuielile, aprobate în sumă de 36994768,4 mii lei, vor fi 37380648,4 mii lei. Modificările operate sunt determinate de necesitatea majorării transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale. Mijloacele financiare sunt destinate pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii drumurilor publice locale, în legătură cu adoptarea de către Parlament, la data de 23 decembrie 2016, a unui proiect de lege ce vizează modificarea Legii fondului rutier și a Legii privind finanțele publice locale. Totodată, modificările sunt necesare pentru ajustarea indicatorilor bugetari, ca urmare a majorării transferurilor cu destinație specială către bugetele locale și diminuării volumului fondului rutier pe anul 2017, gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Conform documentului, este preconizată majorarea volumului veniturilor bugetului de stat, după cum am menționat, cu 385,9 mil.lei, în partea ce ține de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, care au fost estimate pentru încasarea la bugetele locale de nivelul II. La capitolul cheltuieli, banii vor fi direcționați către diminuarea alocațiilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu 350,3 mil.lei în legătură cu repartizarea fondului rutieri la bugetele locale de nivelul al doilea, pentru administrarea drumurilor publice locale de interes raional în funcție de lungimea echivalentă a acestora. De asemenea, mijloacele sunt necesare pentru majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale în legătură cu excluderea din Legea privind finanțele publice locale a defalcărilor de la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în țara noastră pentru bugetele locale de nivelul II, calcularea și distribuirea către bugetele locale menționate, proporțional numărului populației, în cuantum de 50% din taxa respectivă estimată la nivel național. Modificările menționate nu vor afecta deficitul bugetar. Proiectul privind modificarea Legii bugetului 2017 poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.