13
11 2017
1418

Legea bugetului de stat pentru 2017. Lectură finală

Deputații, în ședința plenară din 10 noiembrie curent au votat, în lectură finală, proiectul legii privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru 2017(rectificarea bugetului). Scopul este ajustarea indicatorilor bugetari, reieșind din nivelul de executare a veniturilor bugetului de stat în primele opt luni ale anului curent, datorită majorării încasărilor din mai multe impozite și taxe și având la bază evoluția unor indicatori macroeconomici, precum și estimările anuale. Astfel, veniturile bugetului de stat pentru anul 2017 vor constitui 33766740,7 mii lei, cheltuielile au fost stabilite la nivel de 37796940,7 mii lei, iar deficitul va fi de 4030200,0 mii lei. În prima lectură a modificărilor și completărilor, care s-a desfășurat pe 27 octombrie, de către deputați au fost formulate 16 amendamente. Majoritatea din acestea solicitau mijloace suplimentare pentru reparația unor segmente de drum, sedii ale instituțiilor medicale, altor obiective social-culturale. În total, costul propunerilor a fost estimat la peste 141 mil. lei. Propunerile deputaților au fost examinate de Guvern în ședința din 7 noiembrie. Executivul a susținut integral 3 amendamente, parțial 8, iar 5 nu au fost susținute. În context, s-a reiterat că segmentele de drum trebuie să fie reparte din mijloacele fondului rutier, iar pentru reabilitarea sediilor instituțiilor medicale există fondul de modernizare a prestatorilor de servicii medicale. Totuși, mijloacele prevăzute în aceste fonduri, deși au înregistrat majorări în ultimii ani, sunt în imposibilitate, deocamdată, de a face față tuturor necesităților stringente ale autorităților publice locale. Deaceia, reducând alocațiile prevăzute pentru acțiunile cu caracter general, 11 propuneri ale parlamentarilor au fost acceptate integral sau partial de către Guvern. Costul acestora este de 49,4 mil. lei. Aceste alocări suplimentare, ca și cele prevăzute inițial în proiectul de lege, sunt destinate procurării de bunuri și servicii, prestații sociale, pentru achitarea dobânzilor aferente datoriei de stat interne. Președintele Comisiei economie, buget şi finanțe, deputatul Ștefan Creangă , a menţionat în raportul Comisiei, că atunci când se înaintează o propunere de alocare a mijloacelor bănești este necesar de a indica sursa de finanţare. Iar deputatul Iurie Țap a declarat că repartizarea suplimentară a mijloacelor bugetare către autoritățile publice locale s-ar fi făcut, ca și mai înainte, pe criterii politice, deși s-a vorbit de nenumărate ori și de la diverse tribune, că acest principiu este vicios și se va renunța la el. Propunerea deputatului Radu Mudreac de a scuti mănăstirea de maici din Taraclia de o plată în sumă de 2 mil. lei pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri pe care este amplasată mănăstirea aflată în proces de construcţie, nu a fost acceptată, deoarece lipsea avizul Guvernului. Dacă va parveni acest aviz (având în vedere că suma scutirii e semnificativă), această propunere va fi acceptată. Sau, eventual, ar putea fi examinată la adoptarea bugetului pe anul 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.