05
11 2020
460

Legea comerțului interior: colaborarea autorităților

Informația privind o nouă notificare privind iniţierea activităţii de comerţ depusă de solicitant se va remite prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului către Agenția pentru Supraveghere Tehnică în toate cazurile, către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în cazul în care comerciantul desfășoară activități ale unităţilor comerciale supuse autorizării sanitar-veterinare  și către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în cazul în care desfășoară activități pentru care este solicitată autorizația sanitară de funcționare.

 

Prevederea respectivă este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la comerțul interior.

 

Autoritățile menționate vor examina datele din notificare pentru a stabili corespunderea activității comerciantului cu cerințele prevăzute de baza legală, inclusiv pot utiliza datele din notificare în vederea constatării unei fapte ilicite prevăzute de legea contravențională sau penală, fie vor efectua un control de stat în cazul în care întrunesc temeiurile.

 

Proiectul mai prevede că autoritățile administrației publice locale pot colabora cu alte autorități publice sau entități private în vederea realizării atribuțiilor de verificare a legalității activității comercianților. De asemenea, AAPL pot efectua verificarea activității comerciantului în conformitate cu prevederile Codului contravențional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.