19
01 2017
2757

Legea despre informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, susținută de Guvern

Proiectul de lege prezentat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare stabilește informațiile obligatorii pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății consumatorului și garantarea dreptului acestora la informare. Proiectul vizează operatorii din businessul alimentar în toate etapele lanțului alimentar, în cazul în care activitățile acestora se referă la informarea consumatorului final, inclusiv celor livrate de către unitățile de alimentație publică. Prevederile se aplică și serviciilor de alimentație publică oferite de societățile de transport. Proiectul definește prevederile și cerințele generale în ceea ce privește protecția consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în mod special ce ține de etichetarea produselor alimentare, a menționat Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eduard Grama. Astfel, potrivit prevederilor proiectului, informaţiile obligatorii, impuse de prezenta lege, țin de identitatea şi compoziţia, proprietăţile sau alte caracteristici ale produsului alimentar, informaţii privind protecţia sănătăţii consumatorilor şi utilizarea sigură a unui produs alimentar. Proiectul prevede obligativitatea menţionării
  • denumirii produsului alimentar
  • listei ingredientelor
  • ingredientelor care provoacă alergii sau intoleranţă
  • cantității de ingrediente sau categorii de ingrediente
  • cantității nete de produse alimentare.
Documentul stipulează că, în mod obligatoriu, va trebui să fie indicată data durabilităţii minimale sau data limită de consum, condiţiile speciale de păstrare sau condiţiile de utilizare, numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului din businessul alimentar, ţara de origine sau locul de provenienţă, instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar. Totodată, va fi obligatorie prezentarea unei declaraţii nutriţionale și o menţiune privind identificarea lotului. Informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă în eroare, în ceea ce priveşte caracteristicile produsului alimentar, şi în special în ceea ce priveşte natura, identitatea, proprietăţile, compoziţia, cantitatea, data durabilităţii minimale, ţara de origine sau locul de provenienţă, metoda de fabricaţie sau producţie. Responsabil pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare va fi operatorul sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar, iar dacă operatorul respectiv nu are sediul în Republica Moldova, responsabil pentru informarea consumatorilor va fi importatorul pe piaţa Republicii Moldova. Operatorul din businessul alimentar căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, va asigura existenţa şi acurateţea informaţiilor referitoare la produsele alimentare în conformitate cu prevederile legii. Operatorii din businessul alimentar vor fi responabili de orice modificări pe care le efectuează în cazul informaţiilor referitoare la produsele alimentare care însoţesc un produs alimentar. Menţiunile obligatorii se vor imprima pe ambalaj sau pe etichetă astfel, încât să se asigure o vizibilitate bună, cu caractere folosind dimensiuni ale fontului pentru care înălţimea literei mici este mai mare sau egală cu 1,2 mm. În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare faţă prezintă o suprafaţă mai mică de 80 cm2, dimensiunea fontului înălţimii literei mici va fi mai mare sau egală cu 0,9 mm. Conform proiectului, lista ingredientelor produselor alimentare trebuie să fie precedată de un titlu sau de o menţiune corespunzătoare care conţine cuvântul „ingrediente”. Lista respectivă cuprinde toate ingredientele din produsul alimentar, în ordinea descrescătoare a ponderii în momentul utilizării lor la fabricarea produsului alimentar. Proiectul stipulează și o serie de produse pentru care nu se va prezenta lista de ingrediente menționată. Astfel, nu este obligatorie furnizarea listei de ingrediente în cazul
  • fructelor şi legumelor proaspete, inclusiv cartofii, care nu au fost curăţate, tăiate sau nu au făcut obiectul altui tratament similar
  • apele carbogazoase, în a căror descriere se indică caracterul carbogazos
  • oţeturile de fermentaţie provenite exclusiv dintr-un singur produs de bază, cu condiţia să nu fi fost adăugat niciun alt ingredient
  • brânzeturile, untul, laptele şi smântâna fermentate la care nu au fost adăugate alte ingrediente decât produsele lactate, enzimele alimentare şi culturile de microorganisme necesare fabricării
  • produsele alimentare care conţin un singur ingredient.
După cum am menționat mai sus, agenții vor prezenta o declarație nutrițională. Aceasta trebuie să conțină valoarea energetică, cantitatea de grăsimi, acizi graşi saturaţi, acizi graşi trans, glucide, zaharuri, proteine şi sare. După caz, se va prezenta o declaraţie, în care se indică faptul că prezenţa conţinutului de sare se datorează exclusiv prezenţei în mod natural a sodiului, poate figura în imediata apropiere a declaraţiei nutriţionale. Obiectivele proiectului constau în crearea unui cadrul legislativ eficient privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare și garantarea dreptului acestora la informare, asigurarea protecției consumatorului, precum și responsabilizarea agenților economici cu activitate în businessului alimentar privind siguranța produselor alimentare, conform practicilor stabilite în UE. Proiectul a fost susținut în cadrul ședinței Guvernului din 18 ianuarie și poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.