03
07 2016
1959

Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016, votată de Parlament

A fost aprobat Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016. Atât veniturile, cât și cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 sunt prevăzute în aceeași sumă de 5 838 515,5 mii lei. Comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2015, este prognozată majorarea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu 678 417,1 mii lei (+13,1%) şi cheltuielilor cu 578 417,1 mii lei (+11%). Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt aprobate în sumă de 3 166 667,9 mii lei, ceea ce va constitui o majorare comparativ cu aprobat 2015 în sumă de 436 387,9 mii lei, sau cu 16,0% mai mult. Proiectul prevede păstrarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă la nivelul anului 2015, sau 4 056 lei. Suma transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate este prevăzută în sumă de 2 419 185,0 mii lei, cu o majorare comparativ cu aprobat 2015 în sumă de 184 628,4 mii lei, sau cu 8,3% mai mult. Transferurile de la bugetul de stat pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate pentru deţinătorii de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, se planifică pentru anul 2016 în sumă de 738,5 mii lei, sau cu o majorare comparativ cu aprobat 2015 în sumă de 57,8 mii lei, sau cu 8,5% mai mult. Totodată, transferurile de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii întru asigurarea bolnavilor cu diabet zaharat cu preparate antideabetice injectabile sunt prevăzute în sumă de 62 033,7 mii lei. Conform proiectului pentru anul 2016, mijloacele financiare respective se majorează faţă de suma aprobată pe anul 2015 cu 26 000,0 mii lei, sau cu 72,2% mai mult. De la bugetul de stat vor fi transferați 89 972,4 mii lei în fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii”, conform Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare. Veniturile şi cheltuielile fondului de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în corespundere cu cota 1% din totalul mijloacelor acumulate în contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină vor constitui 56 865,1 mii lei, cu o diminuare de 18 893,0 mii lei, sau cu 24,9% mai puțin față de 2015. Mijloacele acestui fond vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de acordarea serviciilor medicale persoanelor încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală și în cazul neacumulării veniturilor conform sumelor planificate, în condiţiile prevăzute de legislaţie, concomitent din acest fond vor fi acoperite cheltuielile pentru salarizarea rezidenților în sumă de 30,3 mil. lei. Totodată, în anul 2016 va fi continuată eficientizarea utilizării mijloacelor acumulate în fondul de profilaxie, planificate în volum de 1% din totalul veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cu excepţia sumelor cu destinaţie specială, ceea ce reprezintă suma de 56 865,1 mii lei, cu o majorare de 6 107,0 mii lei, sau cu 12,0% mai mult față de aprobat 2015. Mijloacele respective urmează a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate preponderent de reducerea riscului de îmbolnăvire a persoanelor asigurate; informarea populaţiei în vederea promovării unui mod sănătos de viaţă; prevenirea şi reducerea stărilor epidemiologice la nivel naţional; alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, servicii de screening.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.