13
04 2020
1158

Legea nr.56 a fost declarată neconstituțională

Astăzi, 13 aprilie, Curtea Constituțională a examinat în fond sesizarea cu nr.49a/2020 prin care a fost solicitat controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative. Amintim că, pe data de 9 aprilie, CC a suspendat acțiunea Legii nr. 56. În dezbatere au fost puse unele prevederi ale documentului care vizau noua redacție a capitolelor 3 și 4 din titlul VIII din Codul fiscal (Taxa pentru extragerea mineralelor utile și Taxa pentru folosirea subsolului); abrogarea capitolelor 5, 6, 7 și 8 din titlul indicat; modificarea modului de calculare a cotelor taxelor pentru extragerea resurselor naturale (anexa nr.2 la titlul VIII din CF); abrogarea anexei nr.3 (Cotele taxelor pentru lemnul eliberat pe picior); dreptul la deducere a accizelor la plasarea de către producătorii autohtoni a produselor în regim duty free în scopul evitării dublei impozitări; anularea restricției de plasare la loc vizibil în rețelele comerciale a produselor din tutun etc. Prin Hotărârea Curții Constituționale din 13 aprilie, sesizările depuse au fost admise, iar prevederile Legii nr.56 au fost declarate neconstituționale. Aceasta este definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac. Astfel, de rând cu aspectele indicate în sesizări, au fost anulate și alte prevederi ce ofereau dreptul la deducere a sumei donațiilor efectuate spitalelor pentru lupta cu COVID-19, diminuarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat pentru producătorii agricoli până la 12% cu excluderea obligativității obținerii veniturilor în exclusivitate din producerea agricolă, micșorarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 20% la 15% etc. Menționăm că, până la examinarea sesizării, Președintele CC, Vladimir Țurcan, a declarat autorecuzare la examinarea prevederilor legii, aceasta fiind susținută de judecătorii CC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.