25
10 2019
993

Legea uceniciei prevede facilități pentru părțile contractante

Agenții economici vor beneficia de deducerea cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor ucenicie, în condițiile și în modul stabilite de Codul fiscal. Astfel, entitățile care inițiază programe de instruire profesională și încadrează ucenici în activitatea sa (în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă), pe perioada derulării contractului vor aplica facilitatea respectivă, cu excepția perioadei în care raporturile sunt suspendate. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Legii uceniciei. Proiectul are ca scop reglementarea modului de formare profesională la locul de muncă și ucenicie în învățământul dual. Potrivit proiectului, atât agentul economic, cât și ucenicul achită contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorii de asistență medicală, ținând cont de baza de calcul de 2/3 din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, indiferent de valoarea remunerației ucenicului. Totodată, perioada de ucenicie la locul de muncă se va include în vechimea în muncă a elevului. În același timp, salariul ucenicului în învățământul dual constituie o sursă de venit neimpozabilă din punct de vedere fiscal. Cât privește agenții economici, acestora li se pot stabili alocații și subvenții din partea statului pentru implementarea programelor în învățământul dual, prin hotărâre de Guvern. Totodată, proiectul prevede că agentul economic și ucenicul vor semna un contract de ucenicie, în temeiul căruia ucenicul la locul de muncă se obligă să urmeze programul de instruire profesională pentru și sub autoritatea agentului economic și, după caz, să activeze conform calificării obținute în termenul stabilit de contract, iar agentul economic se obligă să-i asigure toate condițiile necesare formării profesionale, inclusiv cele ce țin de instruire, sănătate și securitate în muncă. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă, precum și perioada de instruire sunt determinate de părți în funcție de disponibilitatea acestora, însă durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 6 luni. Agentul economic nu poate încheia contract de ucenicie la locul de muncă cu persoana fizică care a fost anterior salariat al agentului economic respectiv, cu excepția cazului în care contractul vizează o altă calificare decât cea pe care o avea potențialul ucenic în cadrul raporturilor de muncă anterioare. Amintim că Grupul de lucru de profil al Consiliul economic pe lângă Prim-ministru a pus în discuţie dezvoltarea învăţământului dual în Republica Moldova. Promotorul acestei idei este Camera de Comerţ şi Industrie din Moldova, care munceşte la promovarea ei din anul 2006, fiind realizaţi paşi importanţi pentru implementarea acestei forme de pregătire profesională în ţara noastră. Au fost introduse unele noţiuni în legislaţie, a fost creată platforma de dialog între Guvern şi mediul de afaceri, un grup de lucru ce monitorizează domeniul, iar acum este elaborat și proiectul legii uceniciei. Anterior, cu susţinerea partenerilor europeni (Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a fost realizat proiectul „Susţinerea unei instruiri profesionale practic orientată”, statutul de maiştri-instructori certificaţi, care contribuie la educaţia meseriaşilor, în anul 2017 fiind obţinut de 31 persoane.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.