27
05 2016
1183

Legea cu privire la energia electrică va fi completată cu prevederi europene

Un proiectul de lege cu privire la energia electrică a fost votat de către Parlament în lectură finală. Principala prevedere a proiectului de lege constă în posibilitatea ca, consumatorii finali să poată beneficia de dreptul de a li se furniza energie electrică de un furnizor la alegere, la prețuri negociate și rezonabile, în condiții de calitate și de eficiență și cu respectarea principiului securității în aprovizionarea cu energie electrică. De asemenea, proiectul va permite crearea unui sector electroenergetic pentru transportarea energiei electrice pe axa est-vest și va face posibilă integrarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în ENTSO-E, care este rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport, format din 42 de operatorii de sisteme de transport de energie electrică din 35 de țări din întreaga Europă. Integrarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în ENTSO-E va asigura concurența pe piața internă a energiei electrice prin tranzacționarea energiei electrice, atât din Vest, cât și din Est. La data intrării în vigoare a prezentei legi se va abroga Legea cu privire la energie electrică din 23 decembrie 2009 cu modificările ulterioare. Menționăm că necesitatea modificărilor derivă din necesitatea operării ajustărilor legislației naționale cu acquis-ul comunitar lansat în cadrul implementării angajamentelor asumate de țara noastră și UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. De aici, legea cu privire la energia electrică urmează să fie completată cu principiile comunitare din Pachetul energetic III, care conține, printre altele, condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.