06
12 2021
241

Licitație funciară în mun. Chișinău

Pe data de 22 decembrie 2021, la ora 10.00, la sediul Preturii sectorului Centru, Primăria municipiului Chișinău anunță desfășurarea   licitației funciară „cu strigare” privind vânzarea-cumpărarea și acordarea dreptului de superficie a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău. La licitație vor fi expuse 20 loturi de pământ, al căror preț inițial variază între 500 mii și 35 mil. lei.
 
La licitație vor fi admise persoane fizice și juridice din RM, precum și persoanele fizice și juridice străine integral private, apatrizi și asociațiile persoanelor menționate. Pentru a participa la licitație, doritorii urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 ore până la licitație următoarele acte:

 

  • cererea după forma stabilită;
  • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali;
  • procura, în cazul participării prin reprezentanți;
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10% din prețul inițial și a taxei de participare.

 

Taxa de participare la licitație pentru persoane juridice constituie 1500 lei, iar  pentru persoane fizice – 1000 lei.

 

Pentru a examina loturile, doritorii se vor adresa la sediul organizatorului licitației, pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 43, „Capitalimobil” S.R.L.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.