19
09 2017
871

Localitățile vor fi evaluate în vederea determinării factorilor de risc

Printr-un Ordin al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost aprobat Chestionarul de evaluare a stării sanitare a localităților din RM în scopul asigurării unei mai bune evidențieri a factorilor de risc din mediul de viață al populației, fapt prevăzut în Legea din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice şi în temeiul art.11 alin (1) lit. k) din Legea din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Astfel, Chestionarul, alcătuit din 5 compartimente și 46 întrebări, are menirea să ofere răspunsuri privind caracteristica generală a localității, numărul de locuitori, inclusiv a celor ce posedă poliță de asigurare medicală, numărul gospodăriilor individuale, obiectivele, amplasate în aceasta, precum ar fi instituțiile preșcolare și instituţiile preuniversitare, numărul de copii, care le frecventează, instituțiile medicale și unităţile de personal medical, unităţi economice, inclusiv obiective agricole. De asemenea, un aspect important care se dorește a fi aflat prin intermediul Chestionarului este dacă localitatea posedă un plan general de urbanism aprobat, precum și un plan teritorial/local de reducere a bolilor netransmisibile și a factorilor de risc care le condiționează. Un alt compartiment al Chestionarului își propune se evidențieze caracteristica sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare a localității, în a cărei gestiune se află (a unei întreprinderi specializate sau o asociație a utilizatorilor de apă), precum și situația cu asigurarea cu apă potabilă și racordarea la sistemele de apeduct a gospodăriilor individuale din localitate. Alt set de întrebări vizează sistemului de salubrizare, existența unui plan local aprobat de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului, existența în localitate a unei întreprinderi specializată în domeniul colectării și evacuării deșeurilor menajere, asigurarea colectării separate pe o platformă de depozitare a deșeurilor menajere solide autorizată și distanța amplasării de la localitate. Chestionarul mai include întrebări privind eventualitatea unor pericole care ar putea afecta localitatea. De exemplu, este supusă eroziunii, există pericol de inundații a acesteia, numărul de cimitire, inclusiv pentru animale și dacă sunt amplasate cu respectarea zonei de protecție sanitară. Sursele de poluare a aerului urmează să fie evidențiate prin asemenea factori, precum sunt traversarea localității de magistrale auto: existența în limitele zonei rezidențiale localității a obiectivelor poluante a aerului atmosferic, precum și a unor obiective industriale, care ar putea, prin procesul de producție, polua aerul atmosferic, inclusiv a gospodăriilor care utilizează agent termic solid. Nu în ultimul rând urmează să fie nominalizate zonele de odihnă și recreere din localități, dacă ele sunt aprobate prin decizia APL de nivelurile I și II, a bazinelor de înot, stadioanelor și terenurilor sportive. Astfel, medicii șefi ai centrelor de sănătate publică raionale și municipale, conform Ordinului, vor asigura completarea și prezentarea Chestionarului de evaluare a stării sanitare a localităților către 30 ianuarie, anual, Centrului Național de Sănătate Publică. Ei vor colabora cu autoritățile administrației publice locale și cu alte servicii desconcentrate în teritoriu în vederea obținerii unor date veridice. Autoritățile publice locale de nivelul I și II de asemenea vor asigura completarea chestionarului și prezentarea Centrelor de Sănătate Publice teritoriale anual, către 25 decembrie. Centrul Naţional de Sănătate Publică va acorda suportul metodic necesar CSP teritoriale în vederea completării Chestionarului de evaluare a stării sanitare a localităților și va asigura generalizarea și prezentarea informației Direcției sănătății publice a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anual, către 1 martie. Controlul asupra îndeplinirii Ordinului este pus în sarcina viceministrului, medicului-șef de stat Aliona Serbulenco.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.