30
09 2020
351

MADRM va selecta directorii instituțiilor publice în baza unui nou regulament

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va institui pentru fiecare concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției publice în care MADRM exercită calitatea de fondator o comisie din șapte membri – cinci reprezentanți ai ministerului și doi – ai societății civile. Autoritatea a elaborat și propune pentru consultări publice (data limită – 9 octombrie) proiectul ordinului pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului respectiv.
 
Documentul reglementează condițiile și principiile de organizare și desfășurare a concursului, prevede cerințele pentru candidați, modul de instituire și atribuțiile comisiei ce va determina câștigătorul.

 

Conform proiectului,   prin noțiunea de director se subînțeleg conducătorii instituțiilor publice (director general, director, director executiv și asimilații acestora) care, în conformitate cu actele normative sau actele de constituire, se numesc în funcție prin ordinul MADRM. Concursul va fi inițiat cu 60 de zile înainte de expirarea termenului contractului de management cu directorul în exercițiu, iar  în cazurile în care contractul de management a încetat din alte motive – cel mult 30 de zile din momentul încetării contractului.

 

Persoanele care candidează la funcția de director al instituției publice vor deține studii superioare în domeniul de activitate specific sau conex funcției, experiență managerială relevantă de cel puțin doi ani, nu mai puțin de cinci ani până la atingerea vârstei de pensionare, vor fi cetățeni ai RM fără antecedente penale. Candidații admiși după examinarea dosarelor la interviu vor prezenta Comisiei un proiect managerial al instituției pentru conducerea căreia candidează.

 

Noul regulament va fi pus în aplicare după publicarea în MO, totodată fiind propusă abrogarea Ordinul MAIA nr.18/2013

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.