21
05 2018
868

MAI luptă cu corupţia. Pe interior

Guvernul a susținut Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 2018-2020, obiectivul căruia este majorarea nivelului integrităţii, responsabilităţii, transparenţei şi a rezistenţei în faţa riscurilor de corupţie ale funcţionarilor din cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, prioritățile MAI în domeniul anticorupției sunt gestionarea şi tratarea riscurilor de corupţie în cadrul sistemului afacerilor interne, cultivarea şi consolidarea climatului de integritate în cadrul sistemului afacerilor interne și consolidarea mecanismelor de asigurare a integrităţii. Planul conține 38 de acțiuni care vor fi implementate din mijloacele bugetare alocate și nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat. În primul rând, instituția își propune dotarea cu 4 aparate poligraf și amenajarea birourilor de lucru ale poligrafologilor. MAI mai planifică să efectueze controale inopinate privind legalitatea stopării conducătorilor auto în trafic, utilizarea aparatelor „Drager”, a aparatelor de măsurare a vitezei și a sistemelor video ale echipajelor de patrulare ale IGP. De asemenea, este prevăzută efectuarea verificărilor în cadrul Inspectoratului General al Poliției și Biroului migrație și azil privind identificarea cazurilor de aprobare abuzivă a reducerii termenelor de suspendare sau restituire a permisului de conducere şi prelungirea nejustificată a permisului provizoriu, de muşamalizare a cazurilor de conducere a mijloacelor de transport în stare de ebrietate sau de documentare a cetăţenilor străini contrar actelor normative. Documentul mai prevede un șir de acțiuni de informare a agenților și funcționarilor publici și conducătorilor din cadrul MAI cu privire la rigorile de integritate instituțională și evitarea riscurilor de corupție, precum și introducerea în planul de formare profesională continuă a tematicilor în domeniul integrității. Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei externe și a respectării regimului cadourilor sunt alte măsuri incluse în plan. Menționăm că prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 56 a fost adoptată Strategia naţională de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017 - 2020, precum şi Planul de acţiuni pentru realizarea acesteia şi prevede elaborarea, aprobarea şi implementarea Planului sectorial anticorupţie în domeniul ordinei publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.