18
04 2017
921

Mai multe competenţe pentru persoanele cu dizabilităţi

Proiectul de modificări a unor legi ce are drept scop acordarea unor capacităţi mai largi persoanelor cu dizabilităţi a fost votat în lectură finală. Proiectul a fost elaborat pentru înlocuirea regimului de substituire la luarea deciziilor – cel de tutelă, la unul de suport în luarea deciziei, precum şi pentru încurajarea libertăţii persoanelor cu dizabilităţi. În acest sens vor fi modificate şi completate un şir de acte normativeCodul civil, Codul vamal, Codul contravenţional, Codul familiei, Legea privind sănătate mentală, Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în RM etc. Stingerea obligaţiei vamale prin scădere va avea loc şi în situaţia în care plătitorul vamal persoană fizică este supusă măsurii de ocrotire judiciară, cum ar fi ocrotirea provizorie, curatela sau tutela. Conform prevederilor actuale, stingerea obligaţiei vamale prin scădere are a se realizeaza în cazurile când plătitorul vamal este decedat, este declarat dispărut fără urmă sau este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Conform proiectului, Codul contravenţional va fi completat cu o contravenţie nouă ce ţine de restricţiile la încheierea actelor juridice în numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu. Astfel, actele juridice prevăzute de prezentul proiect, încheiate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu, produc efecte juridice doar după autorizarea de către consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, de autoritatea tutelară. În numele minorului care nu are capacitate deplină de serviciu nu se pot încheia, sub sancţiunea nulităţii absolute, actele juridice prevăzute la art.48 a Codului vamal. Totodată, operaţiunile de încasare, plată şi de administrare a mijlaocelor băneşti efectuate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu se fac exclusiv prin contul deschis pe numele acestuia. Prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010, Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privid drepturile peroanelor cu dizabilităţi. Convenţia ONU impune schimbarea paradigmei de la lipsirea capacităţii de exerciţiu a persoanelor cu dizabilităţi la cea de acordare a unei capacităţi cât mai largi acestor persoane, a menţionat vicepreşedintele Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, Anatolie Zagorodnîi. Proiectul a fost aprobat în prima lectură din 3 noiembrie 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.