10
11 2015
1185

Mai multă claritate privind crearea comitetelor sectoriale și elaborarea standardelor ocupaționale

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) propune pentru consultări publice modificări și completări la Decizia Guvernului din 8 octombrie 2014 privind Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești. Standardele ocupaționale reprezintă temei pentru descrierea calificărilor, necesare formării profesionale a resurselor umane în corespundere cu cerințele pieței muncii, iar comitetul sectorial este structura responsabilă de elaborarea calitativă a acestor documente. Codul Educației și Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 prevede crearea comitetelor sectoriale în 12 domenii de specializare și elaborarea către 2017 a setului complet de standarde ocupaționale pentru meseriile/specialitățile din învățămîntul vocațional/tehnic. MMPSF apreciază, că procesul de creare a comitetelor sectoriale și elaborarea standardelor ocupaționale se desfășoară lent. Nu este clar statutul a comitetelor sectoriale. Astfel, modificările și completările propuse prevăd extinderea elaborării standardelor ocupaționale pentru toate meseriile și specialitățile învățămîntului profesional tehnic, nu doar pentru specialitățile muncitorești. De asemenea, se consideră rațional acordarea unor funcții suplimentare ministerelor, în scopul optimizării și urgentării procesului de elaborare a standardelor ocupaționale. Urmează a fi creat și ținut Registrul electronic al standardelor ocupaționale, precum și organizarea de către ministere a instruirii specialiștilor, incluși în comitetele pentru elaborarea standardelor ocupaționale. Însuși, perfecționarea procesului de elaborare a standardelor ocupaționale se propune să fie obținut prin structurarea coerentă a activităților ce țin de desfășurarea unor analize ocupaționale prealabile. Modificările și completările mai concretizează modul de constituire a comitetelor sectoriale pentru elaborarea standardelor ocupaționale, prin elaborarea unui Regulament-cadru, care ar prevedea aceste momente. În cazul cînd nu va fi creat comitetul sectorial, standardul ocupațional va fi elaborat de organul de specialitate (minister). În prezent, activează 6 comitete sectoriale, care au elaborat 20 standarde ocupaționale, față de 260, incluse în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, la care urmează să fie elaborate standarde ocupaționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.