17
12 2014
1895

Mai mulți agenți economici ai micului business vor avea posibilitate să se integreze în sistemul T.V.A.

Cu începere din 2015, agenții economici vor avea posibilitate să se înregistreze benevol în calitate de plătitori ai T.V.A., de la 0 pînă la 600 mii lei, valoarea livrărilor de mărfuri și servicii efectuate. Scopul acestei prevederi, care se regăsește în proiectul documentului de politică fiscală și vamală pe 2015, discutat la o ”masă rotundă”, organizată de Centrul Analitic Independent Expert Grup este de a integra agenții micului business în sistemul T.V.A. Eugen Roșcovan, președintele Asociației micului business, vicepreședinte al Confederației Naționale a Patronatelor a salutat anularea plafonului de înregistrare benevolă, precum și alți participanți la masa rotundă au dat o notă pozitivă acestei prevederi. Plafonul de 100 mii lei pentru înregisitrarea benevolă a plătitorilor de T.V.A. în vigoare creează dificultăți întreprinderilor mici la livrarea mărfurilor către alți agenți economici, contribuabili de T.V.A. Ei achită T.V.A. aferentă procurărilor efectuate, care mai apoi este trecută în costul mărfurilor și serviciilor. Iar la livrarea mărfurilor și serviciilor către agenții economici contribuabili ai T.V.A. nu au dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. pentru mărfurile procurate. De aceea agenții economici contribuabili ai T.V.A. nu sunt interesați pentru a efectua procurări de la agenții economici, care nu sunt plătitori de TVA, adică de la întreprinderile mici. Concomitent cu anularea plafonului de înregistrare benevolă în calitate de contribuabil T.V.A. în mărime de 100 mii lei se propune ca facturile fiscale să fie supuse înregistrării obligatorii de către furnizorul, subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, indiferent de valoarea impozabilă a livrării. Înregistrarea obligatorie, avînd în vedere extinderea numărului subiecților impozabili cu T.V.A. va asigura o administrare fiscală eficientă. Sunt propuse și alte modificări și completări ce țin de plata T.V.A., pentru comoditatea contribuabililor, evitarea interpretărilor eronate, neclarităților. De exemplu, una din ele se referă la modificarea termenului obligației fiscale privind T.V.A., și anume din data înregistrării în Registrul bunurilor imobiliare în data înregistrării contractului de vînzare-cumpărare la notar. Prevederile în vigoare nu permit furnizorului de bunuri imobiliare de a cunoaşte data cînd îi apare obligaţia eliberării facturii fiscale, ceea ce atrage după sine și aplicarea sancţiunilor faţă de acesta pentru circumstanţe care nu depind de el.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.