21
10 2014
1033

Mai puține provizioane pentru creditele AEÎ acordate sectorului agroalimentar

Comisia Națională a Pieței Financiare, asemenea BNM, a operat modificări normative care prevăd condiții mai puțin severe în ce privește constituirea de provizioane pentru creditele acordate de asociațiile de economii și împrumut unor categorii de debitori.

Împrumuturile în scopul cultivării şi/sau prelucrării şi conservării, şi/sau comercializării fructelor şi legumelor, împrumuturile în scopul producerii, prelucrării şi/sau conservării cărnii şi a produselor din carne şi împrumuturile în scopul viticulturii, vinificaţiei, precum şi comerţului cu produsele vitivinicole, acordate de către AEÎ sunt categoriile de credite care vor fi supuse unor cerințe mai avantajoase privind clasificarea în scopul constituirii de provizioane pentru acoperirea pierderilor din împrumuturi.

Astfel perioada pentru care se admite o întârziere la plata creditelor, în acord cu care se determină clasificarea împrumuturilor în una din cinci categorii, a fost extinsă cu 90 de zile pentru patru cele mai proaste categorii.

Asociaţiile vor clasifica la categoria standard împrumuturile şi/sau dobânda expirate până la 60 de zile inclusiv, categoria supravegheat — împrumuturile şi/sau dobânda expirate de la 61 până la 120 de zile inclusiv, categoria substandard — împrumuturile şi/sau dobânda expirate de la 121 până la 180 de zile inclusiv, categoria dubios — împrumuturile şi/sau dobânda expirate de la 181 până la 270 de zile inclusiv, categoria compromis — împrumuturile şi/sau dobânda expirate mai mult de 270 zile.

Până la aplicarea hotărârii perioadele de întârziere erau de 0 zile întârziere, până la 30 zile, până la 90 zile, până la 180 zile și mai mult de 180 zile. Mărimea provizioanelor spre constituire a rămas nemodificată, fiind de 1%, 10%, 30%, 75% și 100% respectiv pentru cele cinci categorii de credite standard, supravegheat, substandard, dubios și compromis. Hotărârea se aplică timp de 4 luni, începând cu 31 august 2014 și cuprinde doar împrumuturile acordate de către asociații până la această dată.

Amintim că anterior și Banca Națională a Moldovei a operat modificări similare în actele sale normative cu privire la provizionarea creditelor acordate de către bănci sectorului agroalimentar, în același context de embargo al Federației Ruse asupra produselor moldovenești.

Prin Hotărârea BNM nr.153 din 7 august 2014 cu privire la clasificarea de către bănci a creditelor acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol, termenul admis de întârziere a plăților pentru clasificarea creditelor într-un anumit tip a fost extins cu 90 zile pentru patru cele mai proaste categorii din cinci câte sunt.

Hotărârea se aplică creditelor acordate până la 31 iulie 2014 debitorilor activitatea de bază a cărora constituie cultivarea și/sau prelucrarea și conservarea și/sau comercializarea fructelor și legumelor, debitorilor, activitatea de bază a cărora constituie producția, prelucrarea și/sau conservarea cărnii și a produselor din carne și debitorilor, activitatea de bază ale cărora constituie viticultura, vinificaţia, precum şi comerţul cu produsele vitivinicole.

În acest fel, la categoria standard sunt clasificate creditele cu termen de întârziere a plăților de până la 90 zile inclusiv, la categoria supravegheat — de la 90 până la 180 zile inclusiv, la categoria substandard — de la 180 până la 270 zile inclusiv, la categoria dubios — de la 270 până la 450 zile inclusiv, la categoria compromis — mai mult de 450 zile.

Anterior, pentru divizare pe cele 5 categorii, termenii de întârziere erau până la 30 zile, până la 90 zile, până la 180 zile, până la 360 zile și peste 360 zile. Cotele de provizionare la fel nu s-au modificat, fiind 2%, 5%, 30%, 60% și 100% respectiv. Hotărârea se aplică până la 31 decembrie 2014, ca și în cazul AEÎ. Totodată ea nu se referă la debitorii cu sume de până la 100 mii lei neasigurate cu gaj.Totuși modificările operate de regulatori vin în primul rând în sprijinul instituțiilor supravegheate, nu și a debitorilor agroalimentari. Schimbarea termenilor de întârziere pentru clasificarea creditelor au ca efect diminuarea sumelor necesare a fi blocate de către bănci și asociații de economii și împrumut pentru acoperirea cheltuielilor din nerecuperarea creditelor acordate.

Ca să resimtă și debitorul beneficiile acestor modificări, este nevoie de intervenția deja a băncilor și AEÎ. Or, anume acestea sunt cele care, în conlucrare cu debitorii împovărați de sancțiunile Rusiei, ar trebui să opereze ajustări la condițiile contractelor de credit, în special a graficelor de rambursare.

via agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.