20
05 2015
989

Masă rotundă privind Managementul investiţiilor publice în contextul reformei Finanţelor Publice

Marţi, 19 mai 2015, a avut loc masa rotundă cu genericul ,,Managementul investiţiilor publice în contextul reformei Finanţelor Publice, condusă de către viceministrul Finanţelor Simion Botnari. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Finanţelor cu suportul Băncii Mondiale în cadrul proiectului de Reformă a Managementului investiţiilor capitale publice, în vederea identificării oportunităţilor de eficientizare a procesului de gestiune a investiţiilor capitale din Republica Moldova, la care au participat reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Autorităţilor Publice Centrale, reprezentanţi ai mediului academic, autoritaţilor publice locale, parteneri internaţionali şi societatea civilă. Prezent la eveniment, viceministrul Finanţelor Simion Botnari a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea sectorului respectiv şi a menţionat: În contextul mesei rotunde ne propunem să evidenţiem împreună problemele de bază persistente atît la nivel de autorităţi publice centrale, cît şi la nivel de autorităţi publice locale, precum şi să conturăm o abordare clară asupra eficientizării resurselor alocate în scopul realizării investiţiilor capitale publice. În prima parte a evenimentului s-a discutat despre experienţa internaţională privind managementul investiţiilor publice şi recomandări pentru Republica Moldova, prezentată de către expertul internaţional Martin Darcy, care a subliniat că investiţiile publice sunt condiţie cheie pentru realizarea susţinerii creşterii economice, realizarea obiectivelor politice strategice şi soluţionarea nevoilor infrastructurii naţionale. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, Viorel Pană, şef Direcţia finanţele economiei naţionale şi cheltuieli capitale a prezentat abordările legislative privind Managementul investiţiilor capitale în contextul reformei finanţelor publice. În partea a doua a evenimentului a fost abordată problema investiţiilor publice stabilite de auditorii interni, subiect prezentat de către reprezentantul Curţii de Conturi şi gestiunea proiectelor de investiţii publice la nivelul autorităţii publice locale, prezentată de către reprezentaţii APL din raioanele Orhei şi Ocniţa. Participanţii au adresat întrebări relevante precum şi au expus opinii şi comentarii, referitor la pricipalele provocări privind reforma respectivă.via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.