12
01 2022
127

MDelivery: proiectul regulamentului de funcționare și utilizare

Ministerele, Cancelaria de Stat, autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență vor utiliza Serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) pentru livrarea către persoanele fizice și juridice a rezultatelor prestării serviciilor publice admise pentru livrare.
 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali.

 

Funcția de bază a serviciului MDelivery este efectuarea operațiunilor de livrare în cadrul solicitării rezultatelor prestării serviciilor publice și realizează următoarele funcționalități principale:

  • schimbul informațional între furnizorul de servicii poștale și expeditor referitor la trasabilitatea livrării;
  • notificarea destinatarului referitor la statutul livrării;
  • calcularea și aplicarea costurilor aferente procesului de livrare;
  • generarea rapoartelor/proceselor-verbale cu privire la rezultatele prestării serviciilor publice livrate.

 

Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat pot solicita Agenției de Guvernare Electronică (posesorul serviciului), pe bază contractuală, prestarea serviciilor de livrare prin intermediul MDelivery. Serviciul va fi supus unui control intern, efectuat anual de către posesor, dar și controlului extern ce urmează a fi efectuat de către autoritățile administrației publice autorizate conform planurilor de activitate.

 

Serviciul MDelivery este dezvoltat pentru crearea platformei unice, prin conexiunea celor 3 subiecți: prestatorul serviciului public în calitate de expeditor, beneficiarul serviciului public în calitate de destinatar al livrării și furnizorul de servicii poștale.

 

Totodată, proiectul prevede că, în vederea eficientizării cheltuielilor publice, autoritățile nu vor utiliza și nu vor crea servicii similare serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).

 

Conform notei informative, necesitatea aprobării Regulamentului de funcționare și utilizare a serviciului MDelivery este dictată de cerința modernizării complexe a serviciilor publice prin crearea unui mecanism unic de livrare fizică a rezultatelor prestării acestora către beneficiari.

 

Dezvoltarea și menținerea funcționalității serviciului MDelivery pentru primul an de implementare se va realiza din mijloacele Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” implementat în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul estimat este de aproximativ de 3,7 mil. lei. Totodată, costurile anuale pentru administrarea serviciului MDelivery se estimează la circa 425 mii lei, care sunt formate din costurile necesare remunerării muncii personalului antrenat în mentenanța serviciului și vor fi acoperite din contul bugetului de stat, prin finanțarea centralizată a Agenția de Guvernare Electronică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.