05
02 2018
681

MEI: Volumul mărfurilor transportate denotă ameliorarea situației economice

În anul 2017 volumul mărfurilor transportate de întreprinderile de transport, feroviar, auto, fluvial şi aerian a crescut cu 23,8% comparativ cu anul 2016, constituind 17,3 mil. tone. Pentru prima dată în ultimii 4 ani volumul mărfurilor transportate pe cale feroviară a înregistrat creșteri. Potrivit datelor Direcției politici economice și mediul de afaceri a Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe parcursul anului 2017 a crescut volumul mărfurilor transportate aerian de 2,2 ori, feroviar – cu circa 38%, rutier - cu 19,3%. Totodată, a fost atestată o diminuare cu 0,6% a volumului mărfurilor transportate fluvial. Creșterea volumului mărfurilor transportate a fost determinată de ameliorarea situației economice înregistrată în anul 2017, inclusiv majorarea volumului exportului și importului de mărfuri, precum și de majorarea volumului mărfurilor tranzitate. Numărul pasagerilor transportați cu toate tipurile de transport înregistrează descreșteri, cu excepția transportului aerian, care a crescut cu 45,4%. În schimb, numărul pasagerilor transportați pe căi rutiere, fluviale și feroviare a scăzut cu 1,8%, 6,1% și, respectiv, cu 20,4%. Sectorul transportului rutier este relativ competitiv și stabil comparativ cu alte sectoare din domeniu. Circa 71% din volumul total de mărfuri și circa 97% din numărul total al pasagerilor sunt transportați cu mijloace de transport rutier. În anul 2017 volumul mărfurilor transportate cu acest mijloc de transport a constituit 12,3 mi. tone, cu 19,3% mai mult față de anul precedent. Totodată, anul trecut, numărul pasagerilor care s-au folosit de transportul auto (autobuze și microbuze) a fost de circa 100,3 mil. pasageri, cu 1,8% mai mic față de anul 2016. În opinia specialiștilor Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe parcursul anului 2017 transportul de mărfuri pe cale feroviară s-a revigorat, iar transportul de pasageri stagnează evoluția sectorului. Astfel, pentru prima dată în ultimii 4 ani volumul mărfurilor transportate pe cale feroviară a înregistrat creșteri, în 2017 fiind transportate 4,8 mil. tone de mărfuri, sau cu 38% mai mult față de 2016. Transportul aerian devine tot mai atractiv, în special pentru pasageri, înregistrând ritmuri de creștere impunătoare. Numărul persoanelor care au utilizat transportul aerian în 2017 a constituit 1,6 mil., fiind în creștere cu 45,4% comparativ cu anul 2016. Totodată, creșteri duble înregistrează volumul mărfurilor transportate pe cale aeriană, deși cantitatea acestora este încă neînsemnată la nivel național. În sectorul naval se înregistrează stagnare. În anul 2017, volumul mărfurilor transportate a fost de 134,8 mii tone, fiind în descreștere cu 0,6% comparativ cu anul 2016.


via | mei.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.