14
08 2019
271

Metodologia cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic, elaborată

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultări publice proiectul Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic. Documentul respectiv a fost elaborat întru executarea alin. (3) din art. 4 al Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, iar aprobarea proiectului are drept scop asigurarea controlului asupra respectării condițiilor de circulație a alcoolului etilic.

Autorii afirmă că proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic este un act nou și vine să stabilească procedura de notificare privind comercializarea alcoolului etilic, de către titularii de licență în domeniul fabricării, păstrării și comercializării alcoolului etilic, agenților economici care practică o altă activitate decât cea în domeniul fabricării producției alcoolice.

Obligația notificării prealabile a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost introdusă prin Legea nr. 185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Astfel, alin. (2) și (3) ale art. 4 din Legea nr. 1100/2000 specifică principalele cerințe de notificare a ANSA privind comercializarea alcoolului etilic, iar modelul depunerii și forma notificării necesită a fi stabilite de Guvern.

Drept urmare, a fost elaborat proiectul respectiv în care sunt descriși toți pașii care trebuie executați de către cele 3 părți implicate în procedura de notificare: agentul economic solicitant de alcool etilic, titularul de licență în domeniu și ANSA. Reglementarea acestor pași va exclude riscul prezentării informației incomplete și eronate asigurând o evidență clară a alcoolului etilic comercializat.

Proiectul Metodologiei stabilește că „nerespectarea obligației de prezentare a notificării Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sau comercializarea cu devieri considerabile și intenționate de la datele indicate în notificare poate duce la retragerea licenței”.

În condițiile noi agentul economic solicitant se va adresa cu o cerere, în format electronic sau pe suport de hârtie, titularului de licență. Cererea urmează să conțină date privind denumirea entității economice, numărul de înregistrare (IDNO), calitatea și cantitatea argumentată a alcoolului solicitat și scopul utilizării acestuia. Vânzarea și cumpărarea alcoolului etilic se va efectua în baza unui contract încheiat între titularul de licență și agentul economic solicitant. Titularul de licență va fi în drept să comercializeze alcoolul etilic numai în condițiile notificării prealabile a ANSA.

Titularul de licență va depune notificarea, în formă electronică sau pe suport de hârtie, cu cel puțin trei zile lucrătoare până la livrarea alcoolului etilic. Agenția se va considera notificată la expirarea a trei zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. În cazul în care notificarea este incompletă, ANSA, după cum prevede proiectul, va acorda un termen încă de trei zile lucrătoare pentru completare. Dacă în termenul acordat titularul de licență nu prezintă notificarea completată, se consideră că ANSA nu a fost notificată.

Se propune ca Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor să ducă evidența notificărilor într-un registru păstrat în format electronic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.