05
03 2019
802

Metodologie nouă pentru calculul primelor AORCA

În Monitorul Oficial din 1 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 57/13 din 28 decembrie 2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Astfel, se aprobă metodologia unică de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă. Aceasta stabilește modul de calcul al primei, utilizând baza tehnică de calcul aferentă datelor statistice. Potrivit metodologiei, actuarul asigurătorului va calcula prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare pentru factorii de risc, în baza informațiilor statistice privind numărul polițelor de asigurare expuse la risc, numărul daunelor plătite și valoarea acestora, valoarea daunelor declarate, dar nesoluționate și prognoza evoluției numărului polițelor și valorii daunelor. Totodată, autoritatea de supraveghere va calcula prima de referință reieșind din baza tehnică de calcul aferentă informațiilor statistice privind numărul polițelor de asigurare expuse la risc, numărul și valoarea daunelor plătite, declarate, dar nesoluționate pentru cel puțin 5 ani, și prognoza evoluției numărului polițelor și valorii daunelor. Prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare se vor stabili utilizând sistemul informațional unic, registrul de evidență a contractelor de asigurare, registrul de evidență a daunelor ținut de către asigurători, informația privind rata medie anuală a inflației (conform surselor oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei sau altor surse oficiale), registrul de stat al populației, registrul de stat al unităților de drept și registrul de stat al transporturilor. Prima pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se stabilește în contractul încheiat între asigurător și asigurat, în funcție de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienții de rectificare și sistemul bonus-malus, aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.22/3 din 29.04.2015. În același timp, prima de asigurare pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de asigurare obligatorie pentru autovehicule a coeficientului unic Kr egal cu 0,2% la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și 0,1% – la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă. Prima de asigurare de bază pentru o unitate de transport pe o perioadă de 12 luni se calculează în funcție de prima de risc estimată și factorul de încărcare. Potrivit metodologiei, cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne include cheltuielile asigurătorului - de la 20%, din care plățile și contribuțiile potrivit actelor normative în vigoare constituie 2,4%. Marja de profit este de la 5% la 10%. În același timp, cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externe include cheltuielile asigurătorului, la fel, de la 20%, din care plățile și contribuțiile constituie 6,15%, cu aceeași marjă de profit. Asigurătorii licențiați să desfășoare activitatea de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) vor constitui un Cont de garantare pentru RCA. Hotărârea intră în vigoare la 1 iulie 2019. Odată cu intrarea în vigoare a documentului, Hotărârea nr.26/10 din 13.06.2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto va fi abrogată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.