20
09 2017
1691

Minimul de existenţă. Date oficiale

Minimul de existenţă în semestrul I al anului curent pentru locuitorii municipiilor Chișinău şi Bălți a fost de 2015,6 lei sau cu 9,7% mai mult decât în orașe mici (1836,7 lei) și cu 11,4% mai mare decât în sate (1809,9 lei), iar minimul de existență per persoană a fost de 1866,3 lei, în creștere cu 2,9% față de perioada similară din 2016. Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică, pe categorii de populaţie valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei cu vârsta economic activă şi constituie 1980,9 lei: bărbaţii au nevoie de 2144,1 lei, comparativ cu 1803,8 lei – necesităţile femeilor. Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1782,1 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului - de la 684,4 lei pentru un copil în vârstă de până la un an până la 2015,5 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de trai al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 12,2% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de până la un an această diferenţă constituie 19,2%. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2017 au constituit, în medie per persoană de 2181,1 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 16,9%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 5429,9 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 2,7 ori. Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă economic activă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia economic activă a fost atins de salariaţii sectorului de informații si comunicații – de 6,1 ori, iar cel minim, traditional, de angajaţii din agricultură, silvicultură și pescuit și din artă, activităţi de recreere şi de agrement, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 1,7 ori. Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1566,6 lei şi reprezintă 84% din valoarea medie per populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2017, a constituit 1484,7 lei, ceea ce face imposibilă acoperirea minimului de existent, constituind 94,8%. În condițiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1274,9 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 83%. În cazul persoanelor neasigurate, mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (540 lei) asigură doar 35,1% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.