18
07 2017
924

Ministerul economiei a prezentat sinteza activităţii IMM pentru anul 2016

Susținerea sectorului micului business constituie una din prioritățile Ministerului Economiei, parte a programului de guvernare. Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) alcătuiesc cca 98 la sută din numărul total de întreprinderi din țară. IMM-urile contribuie la crearea locurilor de muncă, deschiderea de noi afaceri, soluționarea problemelor sociale ale comunității și în final la creșterea economică a țării. Numărul IMM-urilor în anul 2016 a constituit 51,6 mii întreprinderii, în creștere cu o mie de întreprinderi (sau cu 2 %) față de anul 2015. Numărul persoanelor care au activat în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii pe parcursul anului 2016 a constituit peste 300 mii, care au deținut 61 la sută din numărul total de angajați ai întreprinderilor din economia națională. Veniturile din vânzări ale IMM-urilor în această perioadă au însumat 125 mld. lei sau 41,5 la sută din veniturile din vânzări în total pe economie și au înregistrat o creștere cu 4,5 la sută față de anul 2015. În medie venitul pe o întreprindere în anul 2016 au constituit circa 2,4 mil. lei sau cu circa 59 mii lei (cu 2,5 la sută ) mai mult față de anul 2015, fapt care indică asupra creșterii dimensiunii întreprinderilor din sectorul dat. Reieșind din faptul că veniturile din vânzări ale IMM-urilor în mediu pentru un salariat în anul 2016 au constituit circa 400 mii lei și au crescut cu 22 mii lei (cu 6% ) față de anul 2015, se denotă creșterea productivității sectorului. Partea preponderentă a IMM-urilor își desfășoară activitatea în domeniul comerțului, constituind în anul 2016 circa 20 mii unități, sau 40% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. Acestora le revine contribuția majoră în totalul veniturilor de vânzări generate de IMM-uri, de circa 49 la sută (sau 61 mil. lei). Întreprinderile din comerț sunt urmate de IMM-urile din industria prelucrătoare, în cadrul căreia au activat 4,4 mii de IMM-uri sau 8,5% din totalul IMM-urilor (11% în totalul veniturilor de vânzări generate de IMM-uri, circa 14 mil. lei) și întreprinderile din domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice, care de asemenea cifrează 4,4 mii întreprinderi și cărora le revin 3% în totalul veniturilor de vânzări generate de IMM-uri (circa 4 mil. lei). În profil teritorial, în anul 2016, IMM-urile au fost localizate preponderent în mun. Chișinău – 65%, urmate de cele din regiunea Centru – 15%, Nord - 12% și Sud - 5%. Corespunzător se repartizează și veniturile generate de acestea. Astfel, IMM-urile din mun. Chișinău au generat venituri din vânzări în sumă de 81 mil. lei (65% din total), urmate de cele din regiunea Centru cu circa 18 mil. lei (14%), Nord - circa 16 mil. lei (circa 13%) și Sud - circa 7 mil. lei (5%). Prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Ministerul Economiei susține continuu micul business prin implementarea programelor de suport în afaceri. Astfel, pe parcursul întregii perioade de derulare a Programului de atragere a remitențelor în economie, PARE 1+1, investițiile au fost finanțate cu suportul Uniunii Europene. Suma totală a granturilor acordate constituie circa 152 mil. lei, iar investițiile în economie sunt în jur de 550 mil. lei. Respectiv, fiecare leu acordat sub formă de grant a generat circa 3,6 lei investiții în economie. Din numărul total de beneficiari, 57% au investit în domeniul agriculturii, 24 la sută - în servicii și 19 la sută - în producere. Antreprenorii au avut posibilitatea să beneficieze de garanții financiare de cca 300 mil. lei prin intermediul băncilor comerciale, datorită Capitalizării Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) până la 100 de mil. lei și aplicarea multiplicatorului în relațiile cu băncile partenere. La începutul lunii iulie curent, cu suportul FGC a fost facilitată debursarea creditelor în valoare de peste 220 mil lei și susținute proiectele investiționale în valoare de 343 mil. lei pentru 279 de IMM-uri. Toate cele 10 Incubatoare de Afaceri (IA) incubează 144 companii, care generează cumulativ 602 locuri de muncă, dintre care procentul femeilor angajate constituie 42 la sută, iar a locurilor de muncă pentru tineri a atins 35 la sută. Cifra de afaceri totală a rezidenților din cadrul IA este de peste 94 mil. lei, raportată la situația din 31 decembrie 2016.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.